Prošlu subotu je Kuga priredila djelaonica za sve zbore i jačkare i navečer mali festival pod geslom Zboruje se. Čuli su se uz gradišćanskohrvatsku narodnu glazbu popularne jačke i afrikanski ritmi i melodije.

Veliki Borištof – U subotu 2. marca je Kuga nudila svim jačkarom šaroliku ponudu. Jur otpodne, početo od dvih uri su svi zainteresirani mogli sudjelovati pri djelaonica. Ove su peljali Linda Devos i Filip Tyran.

Devos je omladinska referentica Saveza zborov u Gradišću i peljačica Zemaljskoga omladinskoga zbora, Zbora Haydn crikve u Željeznu i vokalnoga ansambla Ton in Ton.

Tyran je umjetnički peljač ansambla Kolo-Slavuj kot i član brojnih gradišćansko(hrvatskih) muzičkih sastavov kot na primjer Coffeeshock Company ili Basbaritenori.

Oko 60 ljudi je sudjelovalo i ovi su bili podiljeni u dvi grupe, ke su se i minjale. Tako su upoznali način djelovanja obadvih peljačev i isto tako zavježbali šarolik repertoar jačak.

Koncert četirih zborov

Po kratkoj pauzi je slijedio večernji koncert u velikoj dvorani Kuge. Program je otvorio vokalni ansambl Kuge, komu je pri prvoj jački Dobar dan pomogao i sastav HAKapella. U kratkom bloku su predstavili jačku Wind of Change s kom su otvorili i ljetošnji Kuga bal ili Dobre djevojke.

Kot drugi je nastupio zbor Cantico iz Kleinfrauenhaida. Opširan i zahtjevan program su počeli s jačkami iz velikoga afričkoga kontinenta uz pratnju džembe. Tokom nastupa su pokazali širok spektar svojega djelovanja, ko nije ograničeno samo na svitske jačke, nego i na crikvene.

Treti blok je bio opet kraći. Lani osnovani zbor Hrvatskoga akademskoga kluba HAKapella je na svojem četvrtom nastupu predstavio samo pet jačak, med njimi i jednu moliškohrvatsku. Obličeni su bili u majica prošloga Dana mladine u Petrovom Selu. Završili su s ačkom grupe Silente Terca na tišinu, ka je od početka u repertoaru sastava.

Kot poslidnji je nastupio Kolo-Slavuj jako opširnim, isključivo hrvatskim narodnim programom iz Gradišća i Medjimurja. Pritom nisu bili obličeni u nošnji, nego u črno bijelom s črljenom rožicom odnosno kravatom. Tamburaši su bili u proširenom sastavu, brojni bivši člani su ostali i po jubileju dio sastava. Sam nastup Kolo-Salvuja je počeo jako intimno i to a capella duetom Lidije Novak i Nikole Zeichmann-Omischl s Doletil je orlić mlad. Po ovoj jački se je počela pozornica puniti s tamburaši i folklorašicami. Slijedile su tri jačke iz ženskoga kola Lipa Ane rože trga.

Konačno su i muži popunili pozornicu i zajedno zajačili a capella Nasred sela. Potom su se čule melodije iz Medjimurja. Po pirovni Nasred paradižoma i Ribari, ribari je slijedio blok s jačkami iz južnoga Gradišća. Na sam završetak su koloslavujci jačili iz punoga grla Diridiku.

Kroz večer je peljala Jelka Zeichmann-Kočiš ka je predstavila pojedine grupe u najkraćem vrimenu dosta opširno. Tako je pozvala na konac priredbe sve sudionike djelaonice isto na pozornicu, da bi skupno zajačili završnu jačku Snoć kasno sam stala. Jačenju se je pridružila i brojna publika u dvorani, jer ova jačka je još dost proširena pred svim u Velikom Borištofu, kade se još svenek jači na svakom piru.

Publika je uživala šaroliku ponudu i imala direktnu prispodobu med zbori ki jur duglje i profesionalno djeluju i ki su stoprv na početku. Isto tako je bilo razlike med malim sastavom i zborom s već od 40 članov.

Kristijan Karall

Kategorije