Manjinska, školska ili klimatska pitanja su politička pitanja

Moj prošli tajedan stao je u znaku: Koliko političkoga smi biti u javnosti. To pitanje si do sada u tom opsegu još nikad nisam postavila. Morebit i zbog toga, ar je meni odgovor jako jasan. Slijedu ada tri primjeri iz prošloga tajedna. Kot smo pisali u prošlom izdanju potribuju Slovenci minjanja školskoga sistema od principia najave do principia odjave od slovenskoga jezika kot je to u Gradišću (a i to nije optimalno – Zač se uopće more odjaviti?).