Online platforme za korišćene stare stvari su u trendu. Na neki platforma se kupuje za pineze, druge platforme isključivo daruju i izminjaju dugovanja. Med njimi je i stranica Poklanjamvam.hr.

Šiti dičje haljine iz starih muških košulj, koristiti stolnjake za nove vankuše, namješćavati stan novim starim ormarom ili kupiti stakalja za priredbe vašega društva: Davati starim dugovanjem novi žitak u drugom domu, nastao je u prošli ljeti trend. Opravdano, različne štatistike dokazuju, koliko funkcionirajućih uredjajev, koliko nepokvarenoga namješćaja i pred svim koliko nepoderane prateži ljudi hitaju. Nije to samo problem otpatkov, nego veliki okolišni problem, ki potroši čuda vridnih resursov. Ča se je prije odvijalo na buhinji sajmi, se je jur odavno premjestilo u internet. U Austriji postoji bezbroj stranic s različnimi težišći, na ki se more kupovati, minjati ili iskati odredjene stvari.

Neki ovakove stranice koristu iz ekoloških razlogov i zbog dugotrajnosti, drugi opet, ar ne moru ili kanu trošiti toliko pinez na odredjene stvari.

Pravi špecijalisti znaju, da se koč-toč isplati pogled u drugu zemlju. Ako na primjer išćete posebne hrvatske produkte, isplati se pogled u Hrvatsku. Odredjeni nostalgični proizvodi, nošnja, poljoprivredna pomagala ili naravno i imobilije ćedu se onde morebit laglje najti.

Od ovoga ljeta je Hrvatska za jednu ovakovu platformu bogatija. Platforma Poklanjam vam je nova platforma po ideji Sharing is caring. Marko Horvatić, ki je pokrenuo stranicu, uptio je, da u Hrvatskoj još ne postoji mjesto u webu, na kom si moru ljudi jedan drugomu pomagati i istovrimeno djelati na sma- njenju otpatkov i promicanju održivosti.

Posebnost stranice je naime to, da stranica dopušća samo oglase, kade ljudi daruju svoja dugovanja. Horvatić nadodaje, da je vidio da ljudi rado pomažu i da rado daruju. Platforma tako more pomoći i ljudem, ki nimaju dost pinez i kim se more ovako pomoći. Po veliki nevrimeni u Slavoniji su na primjer neki poklanjali čripe za naškodjene krove.

Ali platforma ima i drugu zanimljivu funkciju. Ljudi naime moru na njoj iskati odredjene stvari, ke bi tribali: Dio kakove mašine, ka se ovako već ne producira i ju tribate za popravak ili jednostavno besplatna alternativa novoj kupnji. Osebujno dobro to funkcionira sa malo strpljenja.

Stranica Poklanjam.hr je prilično mlada i do sada još nima toliko oglasov: Darovana dugovanja su ipak vrlo različna: Od autov do hiž za rastavljanje, od informatičke opreme do domaćih živin, od hrane i pića do instrukcijov ili predavanj. Stranica ima dobru namjeru pomaganja, to da je do sada i motor za ovim projektom. Za sve, ki rado o tom čitaju, postoji na stranici i blog, ki se u pojedini članki bavi uprav s timi temami. Ar po mišljenju autora stranice je besplatan dar najveće bogatstvo.

Tereza Grandić