Tamburica Uzlop je subotu, 18. novembra održala svoj tradicionalni tamburaški bal u Čelajevom malinu. Brojni gosti su i ljetos uživali u čarobnoj balskoj noći s brojnimi programskimi točkami.

Uzlop – Tradicionalni bal je jur desetljeća dugo fiksna točka u toku društvenoga ljeta Tamburice Uzlop. Samo u času koronapandemije se je bal morao dva put po redu otpovidati, prije nego je prošlo ljeto u obnovljenom Csellu svečevao uz brojnu publiku svoj comeback. Na uspjeh prošloga ljeta se je tamburaški bal i ljetos mogao opet nadovezati, jer je zanimanje od strani publike bilo jako veliko i mjesta u dvorani staroga malina su jur dugo pred balom bila rasprodana.

Brojne goste, na čelu s načelnicom Margit Wennesz-Ehrlich i nje zastupnicom Elke Dvorniković, je pri otvaranju bala pozdravio bivši predsjednik i osnivački član društva, Mirko Sinovac. Posebne čestitke su išle i na PAX-e, kim je Tamburica Uzlop prilikom njihovoga 45. jubileja predala posebnu personaliziranu magnum-flošu vina. Od muzičke strani su uzlopske tamburašice i tamburaši pozdravili goste s poznatom melodijom Vrličkoga kola i Turopoljskoga drmeša kot i s jačkami Da te mogu pismom zvati i U ruka tambura.

Narašćaj je s tancem Na tanac onda službeno otvorio ljetošnji tamburaški bal i pozvao publiku uz valcer-zvuke na prvi tanac. Uz obljubljenu muziku PAX-ov se gosti nisu dugo dali prositi, tako da se je tančeni parket friško napunio s mladimi i zrelijimi plesačicami i plesači. Uživajući muziku, druženje i dobro veselo raspoloženje, publika tančeni parket i do polnoći nije napustila.

Vesela zabava i tombola u polnoć

Presenećenje u polnoć je ljetos stalo pod geslom „morje”. Mali sastav Tamburice Uzlop, pod peljanjem Jivaca Krupića, si je zato zavježbao jačke Plovi mala barka, More plave, Sve bi seke ljubile mornare i Volare: Ribari, sirene (Meerjungfrauen), mornari i piratice su se k ovim melodijam gibali u taktu i pokazale odgovarajuće koreografije, ke je zavježbala s njimi predsjednica Tamburice Uzlop, Ljuba Sinovac. S tombolom, pri koj su se mogli dobiti i boni za dva kratke odmore, su završile zabavne točke u polnoći. PAX-i su opet preuzeli pozornicu i zagrijali gostom bala još do ranoga jutra.

Po organizaciji tamburaškoga bala čeka člane Tamburice Uzlop ali još daljnja vrhunska točka: 23. decembra će se održati tradicionalni Božićni koncert u seoskoj farskoj crikvi.

DJ

Kategorije