Sami zeti se za nos

Priredbe prošlih tajedan su pokazale, kako nevjerojatno mnogovrsna je naša scena, ča se tiče političkih pogledov, ča se tiče društvenih pogledov, ča se tiče odnosa prema hrvatskomu jeziku i ča se tiče samomu znanju jezika i priznavanju toga.

Prezentacija knjige "Farof i MI"

Datum: 
sub, 12/02/2023 - 16:00

 

U Mjenovu pozivanju MIM i Mjenovska biblioteka 2. decembra na prezentaciju nove knjige Farof i MI.

Zatim pozivaju na adventski bazar.

 

Priredbu će moderirati Silvija Degendorfer, a za muzički okvir ćedu se skrbiti Hannah & Justin.

 

Početak: 16:00

Kade: Farof, Mjenovo