Večer pjesme u Klimpuhu

Datum: 
sub, 11/25/2023 - 18:00

 

HKD će 25. novembra u Klimpuhu održati večer pjesme. Nastupaju Tamburica Klimpuh kot i dičja grupa, a čitati će zvana toga i Doroteja Zeichmann.

 

Početak: 18:00

Kade: Krčma Gregorić, Klimpuh

Otvoreni tančeni večer

Datum: 
čet, 11/30/2023 - 20:00

 

U Hravtskom centru u Beču će se 30. novembra opet održati Otvoreni tančeni večer. Na programu stoju opet kola i drugi narodni tanci različnih krajin alpskoga, panonskoga, južnoslavenskoga i balkanskoga prostora. 

 

Početak: 20:00

Kade: Hrvatski centar, Beč