U Cindrofu bi bilo vridno u još čuda već uložiti nego samo u tamburicu!

Gdo je imao sriću da nazoči slavlju Tamburice Cindrof (60 ljet postojanja) petak, 15. septembra u prepunoj jahačkoj dvorani, se je mogao uvjeriti o zapravo povijesnoj činjenici: da je tada u 1963. ljetu za Hrvate politički jako nepovoljnom Cindrofu došlo do utemeljenja ove tamburaške grupe, ka nije samo opstala nego se je i nevjerojatno dobro i uspješno razvila na današnji nivo – na jednu stranu – kao i vrlo ganutljivom, zapravo „intimnom“ i umjetnički na visokom nivou koncertu na drugu stranu.

HKD i Hrvatski centar u Pečuhu

Glavna tema ovoljetnoga kongresa FUEN-a i diskusije je bila „puti u budućnost –
i o izazovu kako uvezati mladinu. Održali su ga od 9. do 11. septembra u Pečuhu na jugu Madjarske.

PEČUH – Mjesto spravišća ovoljetnoga kongresa Federativne unije europskih narodnosti (FUEN) u južnomadjarskom gradu Pečuhu (Pécs/Fünfkirchen) je bio divan primjer za kulturno mnoštvo. U Pečuhu – europskom glavnom gradu kulture u 2010. ljetu – naime živi jedanaest nacionalnosti. Ovde moremo najti i brojne vjerske zgrade različnih vjeroispovijesti/religijov: kršćanske i pravoslavne crikve, muslimanske džamije i židovske hrame.