Kantautor Josip Čenić postao „Počasni član“ Hrvatskoga centra u Beču

Kako se je koronavirus uvukao jur tajedne u sve društvene pore i postao naš svakodnevni podstanar, u zaborav su pala i ona vesela i hvale vridna dogadjanja. Jedno od njih je i posebno priznanje Hrvatskoga centra gradišćanskih Hrvatov u Beču, ki je poznatoga hrvatskoga glazbenika, kantautora i jednoga od osnivačev Dubrova­čkih kavaljerov s bečkom adresom Josipa Čenića, nagradio 27. marca »Po­časnim članstvom« povodom njegovoga 60. rodjendana.

 

Dica, škola, učitelji i koronakriza — Direktorica Osnovne škole Uzlop Ljuba Palatin-Wild: kako zahadjaju s krizom i domaćim podučavanjem

UZLOP — „Četire tajedne jur nimamo škole a kako izgl­e­da je još duži čas nećemo im­a­ti“ je rekla direktorica OŠ Uz­lop Ljuba Palatin-Wild u raz­go­voru s Hrvatskimi novinami. Ona četire tajedne već nije bi­la u školi, jer pada u rizičnu grupu zbog neke prijašnje, jur davno izliječene bolesti: ima­la je upalu pluć.

 

Tagovi: 

In memoriam — Tome Schneider

Prije deset ljet preminuo je dugoljetni urednik Hrvat­skih novin, kalendarac, l­e­k­tor i korektor publikacijov i Roberta Hajszana Panon­sk­o­ga tr edicijov Panonskoga in­stituta. Kako piše Hajszan u zadnjem Panonskom listu (ki sada izlazi samo još elektronski): Čim dulje ste od nas udaljeni/tim više nam nedo­stajete! Spominjamo se pokojnoga Tome Schneidera ki je pod teškimi uvjeti (djelao je cijeli dan na pošti u Želje­znu) u slobodnom vrimenu i po vikendi lektorirao, korigi­rao tr uredjivao tekste, član­ke, priloge i ostalo na dobr­o­bit gradišćanskih Hrvatov.

Tagovi: 

Ugostitelji, vinari i koronakriza (10.) — „Mr. Delikroat“ Mario Harapin

„Mr. Delikroat“ Mario Harapin: hrvatske poslastice u trgovini ili po naručbi poštom ili privatna posluga u Beču.
BEČ — U austrijskoj metropoli s nekoliko deset tisuć Hrvatov a med njimi i brojni gradišćanski Hrvati se je u prominentnu adresu uselio i usidrio Mario Harapin. Svoj du­ćan, trgovinu Delikroat ima u 7. kotaru u Neubaugasse 60. Uza to da prodaje takorekuć „prik ceste, u svojoj prodavaonici, u „kšeftu. Glavni dio posla su mu bili cateringi i opskrbljav­a­nje ugostiteljskih lokalov širom Beča i okolice istaknutimi hrvatskimi proizvodi, produkti.

Tagovi: 

Umjetniki, glumci i koronakriza (9.)

Georg „Gegi“ Kustrić — glumac, zabavljač, govorač na radiju i — čižmar (!!!)

BEČ/NOVO SELO — Gegi Kustrić, glumac pred svim i u bečkoj maloj pozornici Scala u Wiedner Hauptstraße je —kako i mnogi samostalni um­jetniki — u ovi časi bez po­sla. Kod njega, kako i kod brojnih drugih je uobičajeno, da se pri­javu na Servic Djelatne bu­r­ze (AMS) ako nimaju angaž­ma­na, tako da su osigurani pak i imaju pravo na neku odštetu dokle ništ ne zaslužu.

Tagovi: 

Zbog našega uhodanoga načina djelovanja sada moremo i nadalje izajti

Petar Tyran

Kako sada i u budućnosti dalje? To se u ovi dani i tajedni mnogo gdo pita ali nima pravi odgovor. A gdo bi jur mogao prorokovati bu­dućnost? Ova koronakriza nam je pokazala, da cijelo ja­to znanstvenikov i statističarov dan za danom računa na mogućoj krivulji (Kurve) ka­ko će se razviti broj zaraženih, obetežanih, onih ki tribaju intenzivnu njegu — a na­žalost i broj umrlih. Uglav­nom na temelju toga su političari ocijenili ča triba činiti, kakove mjere triba poduze­ti, ča ka­da kako odrediti, da ovi zgo­ra imenovani broji ne bi eksplodirali, kako su npr. u Italiji, Španjolskoj a sada i stra­šno u američkom New Yorku ili u Ontariju, Kanadi.

Trenutačno 243 preminulih i 1.749 ozdrav­ljenih, vrijeda 1 posto ili 90.000 oboljelih?

„Iz nacionalnih epidemijov nastala je pandemija“, rekao je austrijski ministar zdravlja Rudolf Anschober na konferenciji za novinare, održanoj u četvrtak, 2. aprila u Beču skupa s peljačem za humanu medicinu Austrijske agencije za zdravlje i sigurnost pre­hrane (Ages) Franzom Allerbergerom i članom Taskforce skupine u Ministarstvu zdravlja Bernhardom Benkom.

Tagovi: