Marija uzor poniznosti - piše Joško Preč

Na Elizabetin pozdrav Marija ovako odgovara: „Zvišuje duša moja Gospodina, i obradovao se je duh moj u Bogu spasu mojem, ča se je ogledao na poniznost službenice svoje. Nut zato ćedu me od sada blaženom zvati sva pokoljenja.“ Popašćila se je prik brigovlja k teti svojoj Elizabeti. I kad Elizabeta doživi blizinu Marije i Jezuša, koga pod srcem nosi, obradovao se je u nje majkinoj utrobi Ivan i očistio se je još u majkinoj utrobi od istočnoga griha.

Čekanje i išćekivanje - piše Joško Preč

Nekoga mladića čeka svoja obitelj, najavili su im, da je sin na putu i dojti će ove dane domon. Veselju, radosti ni kraja ni konca. Sva obitelj ga čeka kao u transu. Čeka i svega su pipravili, da mu veliko veselje načinju, kad dojde. I bilo je tako, svim domaćim tako i njemu samomu sidu suze radosnice u oku, svi se plaču od veselja. Dug čas ne velu ništa jedan drugomu, jer veselje im zimlje dah, rič, jer pravo veselje se ne dā riču tumačiti, izreći.

Dite, heroj je ljubavi - piše Joško Preč

U 1979. ljetu pohodila je pokojna Majka Terezija u Norveškoj jednu hrvatsku obitelj, ka je stanovala u Oslu uz Dom sv. Jožefa. Velika radost je bila u ovoj obitelji, da ju je Majka Terezija pohodila. Svi su joj htili nešto darovati. Ali na jednoč mali Frank zgine iz hiže i kad se vrati nešto stišće u ruki. Otvori šakicu i nudi Majki Tereziji nešto pinez, ke si je prešporio. Svi su se nasmijali, nek Majka Terezija ne. Rekla je: „Ov dar je veći, nek ta Nobelova nagrada, ku sam dostala, jer ovo dite dalo mi je sve, ča je imalo i to od srca.“ Zato ov naslov „Dite, heroj ljubavi”.

Početak adventa u Čembi i jaslice

ČEMBA — Subota pred prvom adventskom nediljom je u Čembi od 2001. ljeta termin za rasvićenje seoskih Božićnih jaslic pred farskom crikvom. Kratkim okvirnim programom dice i jačenjem adventskih jačak doživu ovde stanovniki atmosferu ka upelja u miran čas pred Božići. Ovu svetačnost priredjuje Društvo za socijalne posle u suradnji s općinom.

Početo od 2006. ljeta se svako ljeto širom sela rasvitu adventski obloki s broji od 1 do 24. Zadnji broj se rasviti na seoski Božićni jaslica.

Biškup dr. Egidije Živković pohodio svoje rodno sel Stinjački Vrh (Hackerberg)

Subotu, 9. i nedilju, 10. oktobra novi dijecezanski biškup dr. Egidije Živković je pohodio svoje rodno sel Stinjački Vrh (Hackerberg) i domaću faru Stinjaki. Od ukupno 357 stanovnikov u Stinjačkom Vrhu su se veselili osebujno oni ki nosu ime Živković ili Rešetarić. Ponosni su ča je biškup Egidije Živković, koga doma zovu Gidi,  sin sela. Otpodne je biškup u domaćoj igri na igrališću na Stinjaki udrio labdu za početak utakmice protiv Volje (Wallern) iz Zajezerja, ku su dobili domaćini s biškupskim blagoslovom.

Napad na nebo - piše Joško Preč

Kod evangelista Mate čitamo: „Od dana Ivana Krstitelja, ča do danas, Kraljevstvo nebesko silu trpi, i gdo silu činu, si je posvojaju./Mt.11,12./

Prvo pravilo je u boju, da ti, ki napadaju, nek najpr gledaju. Ni livo, ni desno, samo najpr. Tako i mi, ki se bojujemo protiv zloga ovoga svita, moramo samo najpr gledati, gori na nebo. Iz neba nam dohadja Bog u pomoć i uz Božju pomoć ćemo sve prevladati. Ako je Bog s nami, nas nigdor ne more prevladati, Bog se vojuje s nami i za nas.

Hrvatsko shodišće u Šampovar

ŠAMPOVAR — Ljetošnje farsko shodišće nas je peljalo u drugi dio velikoga dušobrižničkoga prostora Čajta-Čemba, u Šampovar (Hannersdorf). Prekoraknuli smo hatarsku meju Čembu i Čajtu a smo se po hataru i vratili iz Šampovara najzad u Rohunac. Kad smo lani prik Vlahije došli u Vincjet imali smo mašu, tako je bilo i ljetos u farskoj-hodočasnoj crikvi u Vincjetu počivak kad smo išli iz Rohunca u Šampovar. Farski moderator Günter Kroiss (vidi sliku zdola) — farski vikar je Josip Tolić — je u crikvi u Vincjetu govorio o sv. Evandjelju ko nam kaže da je žena obetežela.

Zapovid ili ljubav - piše Joško Preč

Ljubav je zapovid, a more človik na zapovid ljubiti? Ne, ali ako ljubav ne bi bila zapovidom, gdo bi se trsio ljubiti. Ne more se ljubiti na zapovid, ali trsiti se more človik, da ljubi, jer mu sām Bog svituje, zapovida da ljubi. Potribna je zapovid ljubavi, da se človik predomisli kako je ljubav najvažnija, da bez ljubavi ide sve u ništa. Bez ljubavi je sve mlačno, mrzlo. Bez ljubavi človik umira, a još živi, ali nek samo vegetira. Ljubav oživljava, a mržnja, ravnodušnost uništava.