Žabljak 2022 u kompaktnoj verziji

Ljetošnji Žabljak u Gerištofu je bio samo na jednoj pozornici i cijela šarolika ponuda dvih dan se je koncentrirala oko pozornice u parku.

GERIŠTOF – Zbog korone su Gerištofci pauzirali dvoja ljeta, da bi mogli održati svoju sada skoro jur tradicionalnu seosku feštu Žabljak, ku priredjuje tamburaška grupa Zelenjaki skupa s ostalimi seoskimi društvi, a ljetos pred svim i sa seoskimi ognjogasci, na čelu s Tomasom Glavanićem. Ljetos je priredba imala geslo „130+2 ljet ognjogasno društvo Gerištof“.

Tagovi: 

Gerištofski »Žabljak« je bila proba na primjeru ide li opet?

Postkorona era, razdoblje po koroni u naši hrvatski krugi je počela zapravo jur s hrvatskim balom HKD-a u Klimpuhu početkom junija o. lj. To je bila takorekuć prva proba–a pred tim još i bal Stalnosti u Čajti – će li se opet ganuti i hrvatska scena po korona-epidemiji? Pravoda moremo i reći, da dob korone nije mimo i da ne znamo ča nas čeka u jeseni, a još manje kako je s infekcijami, s bilo kakovim sojem, felom korone u zimi.