Baran 21.3. – 20.4.

Ljubav: Harmonija Vas sprohadja u aprilu. Polako ali sigurno se pojavu metulji u Vašem trbuhu! Uživajte ovu srićnu ljetnu dob! ☘ Posao/uspjeh: Spolom se baranom nudu nove poslovne mogućnosti. U ki smir će se Vaša karijera u budućnosti razviti? ♥ Zdravlje: Niste na vrhu Vašega zdravlja. Još uvijek Vas trapu posljedice jednoga nazimljenja...

 

Bik 21.4. – 20.05.

Ljubav: Važno je, da se potpuno otvorite prema svojemu partneru. Nekate se bojati Vaših ćuti i emocijov! ☘ Posao/uspjeh: Vaše financijske poteškoće ćedu se u aprilu od samoga riješiti - to je velika srića. ♥ Zdravlje: U aprilu ćedu biki posvetiti posebno čuda pažnje svojoj koži. Ona će Vam biti jako zahvalna!

 

Dvojki 21.5. – 21.6.

Ljubav: April će nastati uzbudljiv! Ta jedan ili drugi flert će se pojaviti ov misec. Ste spremni za nove ljubavne avanture? ☘ Posao/uspjeh: Dvojki imaju u aprilu dobru ćut za nove poslovne izazove. Poteškoće morete friško i prez problemov riješiti. ♥ Zdravlje: Spočivajte se većkrat! Male pauze u svakidašnjici Vam ov misec osebujno godu...

 

Rak 22.6. – 22.7.

Ljubav: Raki imaju posebne ljubavne predstave i kako more izgledati idealna ljubavna veza. Nekate ali biti preveć idealistični. ☘ Posao/uspjeh: U aprilu ćedu se Vaše financijske poteškoće štabilizirati. To će biti veliko olakšanje u svakidašnjici. ♥ Zdravlje: Nekate si preveć misliti i skrbiti se! To će naime i pozitivno uticati na Vaše zdravlje i raspoloženje.

 

Lav/Oroslan 23.7. – 23.8.

Ljubav: Romantika je važna natuknica za lave u aprilu. Ov misec ne morete dostati dost od romantičnih ćuti i doživljajev! ☘ Posao/uspjeh: Vaš angažman i stručno znanje se jako cijenu na poslu. Pred svim neki kolegi ne bi mogli živiti prez Vaših savjetov živiti... ♥ Zdravlje: Protuliće Vam daje novu moć i snagu. Pazite samo, da ne doživit u aprilu preveć stresa i pritiska. Mislite na sebe i vaše zdravlje!

 

Divica 24.8. – 23.9.

Ljubav: Ča se tiče ljubavi, se divice ov misec ćutu opet kot mladi tinedžeri. Ljubav prouzrokuje uzbudljive ćuti kod Vas! ☘ Posao/uspjeh: Neka poslovna promjena čeka divice. Ste spremni, a pred svim i dosta hrabri za to? ♥ Zdravlje: Kronične boli se moru u aprilu pojačano pojaviti. Ipak točno znate ča Vam godi - slušajte ada svoju intuiciju!

 

Vage 24.9. – 23.10.

Ljubav: Protuliće je konač- no ovde... Za vage je to pravi čas za poželjnost, strast i ljubav! ☘ Posao/uspjeh: Šparanje se konačno isplati za vage! Polako ali sigurno se opet puni Vaš konto. ♥ Zdravlje: Vage uživaju u tepli protulićni temperatura. Sve zdravstvene poteškoće i slabosti morete u aprilu preobladati.

 

Škorpion 24.10. – 22.11.

Ljubav: Partner je za škor- pione na prvom mjestu, ali i prijatelji imaju veliku važnost. Pazite da prijateljske veze ne zanemarite! ☘ Posao/uspjeh: Škorpioni su jako dobri u djelanju u timu. Vi uživajte skupno rješenje novih zadać i izazovov. Samo dalje tako! ♥ Zdravlje: Imati toliko motivacije, da u aprilu rado i pretirate. Nekate ignorirati signale svojega tijela...

 

Striljac 23.11. – 21.12.

Ljubav: Ča se tiče ljubavi, moru striljci u aprilu doživiti novi početak. Vrijeda ćete najti Vašu osobnu sriću! ☘ Posao/uspjeh: Nudit ćedu Vam se nove poslovne mogućnosti. Ovo je odlična mogućnost za striljce, za dalje razvijanje... ♥ Zdravlje: Ov misec ćete pojačano reagirati na neugodne uticaje. Pazite na sebe!

 

Jarac 22.12. – 20.1.

Ljubav: Zvijezde ćedu se ov misec skrbiti za lipe trenutke i miloj dvojšćini. Uživajte sa svojim partnerom! ☘ Posao/uspjeh: Slušajte na Vašu intuiciju. Vi znate najbolje kako morete Vaše predstojnike osvidočiti i dalje naprijediti. ♥ Zdravlje: Zamite si časa za sebe, uživajte u Vaši hobiji i pozabite za odredjen čas stres svakidašnjice…

 

Vodenjak 21.1. – 18.2.

Ljubav: Čaroban ljubavni čas Vas čeka! Uopće početkom miseca Vam je ljubavna srića sigurna. ☘ Posao/uspjeh: Vaša izdržljivost i trud na poslu će se isplatiti. Veseliti se morete dodatnom financijskom podupiranju... ♥ Zdravlje: Ćutite se relativno robustni i zdravi, to Vam ov misec uzme strah i skrbi.

 

Ribe 20.2. – 20.3.

Ljubav: Nalazite se u sedmom nebu. Uživajte u strastveni momenti i harmoniji u Vašoj ljubavnoj vezi. ☘ Posao/uspjeh: Ribe rado upravljaju sve u zadnjoj minuti. Koncentrirajte se u aprilu pojačano na svoje cilje i planirajte jur dalje unajpr! ♥ Zdravlje: U aprilu ćete staviti jak fokus na šport. To će Vam dati novu snagu i energiju.

Kategorije