Croatisada 2024.

Datum: 
pet, 07/05/2024 - 20:00 do sub, 07/06/2024 - 23:00

 

 KUGA poziva opet na popuarni festival Croatisada.

 

Program - petak, 5. juli

18.00 - 19.00

  • Fitnes u parku

od 20.00

Scenska izvedba "Posvećujem svoja sjećanja ljudem ovoga svita" u Kugi

Datum: 
pet, 04/26/2024 - 19:30

 

U Kugi u Velikom Borištofu će se predstaviti scenska izvedba o dvi gradišćanskih Hrvatic u otporu Posvećujem svoja sjećanja ljudem ovoga svita.

Ona bazira na autobiografiji Hanne Sturm i intervju-u s Käthom Sasso.

Teksti: Andrea Kerstinger, Dorothea Zeichmann, Theresa Grandić, Konstantin Milena Vlašić

 

Početak: 20.00

Kade: KUGA, Veliki Borištof

Scenska izvedba "Posvećujem svoja sjećanja ljudem ovoga svita" u Borti

Datum: 
pet, 04/12/2024 - 19:30

 

U OHO-u u Borti će se predstaviti scenska izvedba o dvi gradišćanskih Hrvatic u otporu Posvećujem svoja sjećanja ljudem ovoga svita.

Ona bazira na autobiografiji Hanne Sturm i intervju-u s Käthom Sasso.

Teksti: Andrea Kerstinger, Dorothea Zeichmann, Theresa Grandić, Konstantin Milena Vlašić

 

Početak: 19.30

Kade: OHO, Borta

Scenska izvedba "Posvećujem svoja sjećanja ljudem ovoga svita" u Klimpuhu

Datum: 
pet, 04/19/2024 - 19:30

 

U Jubilarnoj dvorani u Klimpuhu će se predstaviti scenska izvedba o dvi gradišćanskih Hrvatic u otporu Posvećujem svoja sjećanja ljudem ovoga svita.

Ona bazira na autobiografiji Hanne Sturm i intervju-u s Käthom Sasso.

Teksti: Andrea Kerstinger, Dorothea Zeichmann, Theresa Grandić, Konstantin Milena Vlašić

 

Početak: 19.30

Kade: Jubilarna dvorana, Klimpuh

Scenska izvedba "Posvećujem svoja sjećanja ljudem ovoga svita" u Pandrofu

Datum: 
pet, 05/17/2024 - 19:30

 

U farskom domu u Pandrofu će se predstaviti scenska izvedba o dvi gradišćanskih Hrvatic u otporu Posvećujem svoja sjećanja ljudem ovoga svita.

Ona bazira na autobiografiji Hanne Sturm i intervju-u s Käthom Sasso.

Teksti: Andrea Kerstinger, Dorothea Zeichmann, Theresa Grandić, Konstantin Milena Vlašić

 

Početak: 19.30

Kade: Farski dom, Pandrof