Mladi neka se opet pojačano družu u jezični tečaji u korist sebi i društvam

Generacije hrvatskih školarov i školaric a pak kašnje i studentov i studentic iz Gradišća i Beča se rado spominju na jezične tečaje u Hrvatskoj, ki su bili važan dio ljetnoga programa Hrvatskoga akademskoga kluba. U minuli ljeti je zanimanje palo za ove jezične tečaje u Hrvatskoj — kako sa strane sudionikov tako i organizatorov, tako da su druge organizacije u Gradišću dijelom preuzele pozivanje pak i putovanje na ovakove tečaje u Hrvatsku, pretežno na odmarališća na hrvatskom Jadranu. Ali je HKD u Gradišću zato pozivao na tečaje ljeti na Jadranu a za dicu je organizirao jezične kempe u južnogradišćanski Stinjaki i u sjeverogradišćanskom Velikom Borištofu.

10 ljet »Koruško rješenje seoskih tablic«

Pred deset ljet, 26. aprila 2010. u Koruškoj su se konačno sporazumili i dogovorili o 164 dvojezični seoski tablica u Koruškoj. S velikimi očekivanji su se u Celovcu sastali tadašnji državni tajnik Ostermayer (SPÖ), tadašnji zemaljski poglavar Koruške Dörfler i zastupniki koruških Slovencev na završno kolo o dvojezični seoski tablica u južnoj Koruškoj. Pri tom „maraton-sastanku“ za okruglim stolom su se konačno ujedinali na 164 općine odn. sel za južnu Korušku. O rješenju pitanja slovenskoga službenoga jezika u dotični opći na su se istodogovorili. Sve stranke uovom dugoljetnom sporu(Streitfall) su izjavile kakosu zadovoljne s rješenjem.

Kroz ljeto kroz vrt — saditi krumpir

Iako je ljetošnji april prilično hladan, se more po kupci zemlje na lapti i u vrti viditi, da su ljudi počeli saditi krumpir. Ako imate sada želju, da i Vi isprobate sadnju krumpirov, more se reći: Još nije prekasno. Do sredine maja postoji mogućnost, da se još sadu kasne sorte krumpira. Kako se sadi ovo svestrano povrće i nač se triba paziti, morete čitati u ovom broju KROZ LJETO KROZ VRT.

Tagovi: 

Minjanje klime i mladi aktivizam

Zaštita prirode i minjaje klime su jur dugi čas velike i važne teme u našem društvu. Pred svim mladina doprinaša svoj značajni dio, da se na ovu činjenicu upozori i se konačno poduzmu mjere, ada se aktivno zalaže za klimu i prirodu. Različni medjunarodni spomendani neka opomenu stanovničtvo na važnost obrambe prirode, nature. Tako i medjunarodni »Dan planeta Zemlje«, koga svečujemo svako ljeto na 22. april.

Kako bi danas glasala hrvatska inteligencija s austrijskimi školami?

Povijesna je činjenica, da svojčas 1921. ljeta priključenje tadašnje Nimške zapadne Ugarske Austriji prouzrokovalo diboki raskol med Hrvati ove regije. Znamo da su pred svim konzervativni i Katoličanskoj crikvi bliski Hrvati na čelu sa svojimi hrvatskimi farniki u već seljački usmireni dijeli zemlje većinom bili zato, da bi ostali u ugarskom dijelu nedavno propale Monarhije. U već industrijaliziranoj i politički livo orijentiranom hrvatskom stanovničtvu su bili većinom za Austriju. Moglo bi se i tako reći, da su manje školovani zagovarali priključenje „Esteraju“ a školovani i obrazovaniji su naginjali na ostanak u Ugarskoj.