Austrijski parlamentarci s Nikijem Berlakovićem na pohodu u Zagrebu

Delegacija austrijskih parlamentarcev pod peljanjem Nikija Berlakovića (Övp) u Zagrebu četvrtak, 7. i petak 8. februara je bila na dvo­dnevnom pohodu u Zagrebu. Političare iz Austrije primio je Domagoj Ivan Milošević, potpre­d­sjednik Vlade za investicije i Predsjednik Nadzornoga odbora Hrvatske u­druge po­slodavcev kao i Glavni tajnik Hdz-a kao i Jele­na Špiljak, tajnica Odbora europskih poslov kao i Maja Gregurić, savjetnica Odbora Europ­skih poslov. Austri­j­ski parlamentarci iz različnih političkih strankov su se uz drugo strefili s glasnogovornikom Hrvatskoga sabora, Gordanom Jandrokovi­ćem.

Zemlja Gradišće je častila zaslužne gradjane — med njimi i Hrvatice i Hrvate

Zemaljski poglavar Gradiš­ća Hans Niessl ima pravi „m­a­raton“ čašćenj za sobom. Još prije svojega odlaska u mirovinu i još prije nego je dezignirani novi zemaljski poglavar Hans Peter Doskozil (isto Spö) naslijedio dugo­ljetnoga poglavara Niessla, ov je u minuli dani i tajedni častio i odlikovao brojne za­služne li­­čnosti, tako i 29. januara u Kulturnom centru u Željeznu. Med 18 čašćenih Gradišćancev/kov su bili i če­tiri Hrvati i Hrvatice. Barb­a­ra Karlić, A. Kornfeind, Ž. Odobašić i Otmar Janić.

ŽELJEZNO — Profesorica za hrvatski je­zik na Terezijanumu u Željeznu u m. i utemelji­teljica folklornoga društva Poljancev u Vulkapro­dr­štofu studijska nadsavjetnica mag. Angelika Korn­feind je primi­la »Časni križ zemlje Gradišće«.

Z. Milas na pohodu Hrvatom u Madjarskoj

U utorak, 29. januara Zvon­ko Milas, državni tajnik Sr­e­dišnjega državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske održao je sastanak s Ivanom Guganom, predsje­d­nikom Hrvatske državne samouprave i Jozom Solgom, glasnogovornikom Hrvatov u Parlamentu Madjarske tr je posjetio Znanstveni zavod Hrvatov u Madjarskoj i Hr­vatsko kazališće, kao i Generalni konzulat Rep. Hrvat­ske u Madjarskoj, Pečuh.

Slavko Ninić je oplemenio Balkan i Čuže - povodom 65. rodjendana

Petar Tyran

Govoreći ili pišući o Slav­ku Niniću znači svakako se uz muziku „Balka­na“ (bilo kade to bilo) baviti i sa Čuži. Kako su sridnjogr­a­dišćanski Bruji na čelu s Jo­škom Vlašićem jur pred već od 40 ljet takorekuć opleme­nili pogrdni, špotljivi izraz Krowod, tako su Bečki Čuži na čelu sa Slavkom Ninićem do­stali pristup u najviše bečke i austrijske dvore, još i u Ho­f­burg i Bečku gradsku vijećnicu nekadašnja psovka, pogrdnica, uvredljiva rič Čuž (u nimškoj ortografiji zato naj­vjerojatnije i bolje je poznat kao Tschusch).

Veliko priznanje za Zaeva: Kurz mu je uručio »Europsku nagradu Alois Mock«

Austrijski kancelar Sebastian Kurz uručio je 30. janu­ara u Beču makedonskomu premijeru Zoranu Zaevu or­den »Alois Mock« za zasluge za postizanje rješenja za dugoljetni problem oko ime­na njegove države. Kurz je, na zajedničkoj konferenciji za štampu, istakao da je Pre­spanski sporazum povijesni korak za Makedoniju, ali i cijelu regiju.

Tagovi: