»Zlata riba« — gradišćanskohrvatska poezija za dicu i mladinu

Opsežnu antologiju »Zlata riba, gradišćanskohrvatska poezija za dicu i mladinu« sastavili su Robert Bacalja i Nikola Benčić, istaknuti sveučilišni profesori i kulturni pregaoci (entuzijasti), zaljubljeniki u književnu rič. Pjesme su izabrali i opremili proslovom, tr književno povijesnimi i kritičkimi razmatranji o gradišćanskohrvatskoj dičjoj i omladinskoj književnosti. Kako piše Diana Zalar, redovita profesorica na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu u svojoj recenziji „Rekla bih da ovom nježnom zaštitničkom pozicijom simbolički izražavaju i poštovanje spram silne energije, zanosa i ljubavi ki su utkani u većstoljetno pjesničko očuvanje materinskoga jezika gradišćanskih Hrvatov“. Knjiga je opremljena i iscrpnim popisom relevantne literature, kratkimi ali informativnimi životopisi autorov pjesam, kulturnih djelačev i antologičarov, tr na kraju preglednim sadržajem. Posebnu vridnost čini za hrvatskoga čitatelja činjenica da su, uz pjesme, i Benčićeva razmatranja na gradišćanskohrvatskoj jezičnoj inačici, kao i životopisi. U teksti na tom idiomu širje čitateljstvo rijetko kada more uživati. Ovo je treti svezak u seriji Gradišćanskohrvatski govori u izdanju Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga centra (HKDC).

Tagovi: 

Od toliko Gradišća i gradišćanski bi se Hrvatom jur moralo obraćati

Nije točno poznato otkada, ali se zato čim brže širi i se zakorijenilo to, kako se čini jur prisilno naglašeno „gradišćanski“ pred našim jezikom. To pravoda nije ništa zloga niti krivoga, samo u kombinaciji s jezikom onda još govoriti i pisati o g(G)radišćanski Hrvati i gradišćanski Hrvatica iz Gradišća ki govoru i/li pišu po gradišćanskohrvatsku, to je zaista jur preveć toga gradišćanskoga. Nije ovo nikakovo odricanje od Gradišća niti gradišćanskoga, nego samo pokazivanje na to da to pred svim i jezično i stilistički jur skoro boli i bantuje intelekt — pred svim i gradišćanskih Hrvatov!

CENTAR.PODCAST — nova ljestvica Hrvatskoga centra

Koncem prošloga ljeta Hrvatski centar dodao je novu ljestvicu unutar svojega redovnoga djelovanja i to CENTAR.PODCAST. Kao odgovor na korona-krizu, ali i kao praćenje trenda suvrimenih digitalnih mogućnosti, CENTAR.PODCAST je projekt komu je na prvomu mjestu jeziku svi svoji funkcija, ali i obogaćenje sadržajne ponude Hrvatskoga centra. Novi audio-format s imenom „Centar.Melange“ će svaku nedilju prezentirati razgovor s ličnosti iz hrvatske zajednice.

»Krowodnrock« — sampler, uzorak devet domaćih muzičkih grup na CD-u

Na YOUTUBE-kanalu HKD-a u subotu, 19. decembra — na mjesto predvidjenih nastupov brojnih muzičkih domaćih grup uživo na pozornici u KUGI, ča su korona mjere onemogućile — smo mogli biti svidoki povijesnoga muzičkoga pothvata, kakovoga još nismo imali u našoj domaćoj hrvatskoj muzičkoj sceni niti u Gradišću niti u Beču: Fenomenalni i genijalni snimateljski tandem Tom&Hawk (Tome Janković: zvuk i Filip Hauck-Tyran: slika) u studiju p6 u Hrvatskom Jandrofu su producirali muzički sampler s ukupno devet muzičkih grup, od kih su neke zaista i rock-bendi. Snimili su na video njeve nastupe na pozornici u Velikom Borištofu u KUGI i to emitirali na zgora spomenutom YOUTUBE-kanalu. Tim se to i svenek i svaki čas ponovno more pogledati i uživati u ovoj produkciji, projektu HKDa, ka je kako se ufamo, putokaz u budućnost naime kako bi mogli nastaviti, i čim!

Tagovi: