Kod Ðakova otkriven spomenik suživotu Nimcev i Hrvatov — protirani po 1945.

Nimci su do potkraj II. svit. boja činili 1/3 stanovničtva Satnice, a počeli su je napu­š­ćati 1944., ods. 1945. U Satnici Ðakovačkoj 13. 11. je otkriven spomenik u obliku otvorene knjige, u znak spominjanja na razdoblje ka­da su onde živili i Nimci ki su prije II. svit. boja onde, danas općinskom središću, činili 1/3 stanovničtva.

ÐAKOVO — Izmed 1944., i 1945. Nimci sprva su odlazili dobrovoljno, a kasnije su pr­o­tirivani pred novom, parti­za­n­skom vlašću. Satnicu Ðakova­čku i okolno područje Nimci su počeli naseljavati početkom 19. stoljeća. Tada je to bilo z­a­pušćeno poljoprivredno zemljišće i vridno nimško stanovničtvo je na toj zemlji vidilo svoju budućnost o čemu su g­o­vorili načelnik Općine Satnice Ðakovačke Željko Šimić, Niko­la Mak u ime Nimške narodnosne zajednice — Zemaljske udruge podunajskih Švabov iz Osijeka tr savjetnik za kulturu nimškoga Veleposlanstva u Zagrebu Arne Hartig i drugi. Otkrivanje spomenika na mje­snom cimitoru organizirali su Općina Satnica Ðakovačka i Nimška narodnosna zajednica — Zemaljska udruga podunaj­skih Švabov u Osijeku. Autor spomen-obilježja je Predrag Rechner.

„Pobuna u SAD-u“ — Tisući na ulica prosvjedovalo zbog Trumpove pobjede

Donald Trump je izabran za američkoga predsjednika! Tri­jumfirao je u svi ključni dr­žava i šokirao demokrate. B. Obama mu čestitao na pobjedi. Hillary Clinton nije odr­žala govor. Nazvala je Tr­u­m­pa, mu športski čestitala i pozvala da proglasi pobjedu. Tisuće prosvjednikov, demo­n­strantov okupile su se 9. novembra na ulica gradov po cijelom Sad-u kako bi pro­svjedovale protiv neočekivane pobjede republikanca D­o­nalda Trumpa na predsjednički izbori, osudjujući njegovu kontroverznu retoriku protiv imigrantov, muslimanov i drugih skupin, a pred svim i protiv Meksikancev.

Tagovi: 

Gdo se u Austriji navodno zalaže za narodne grupe i kakovi su rezultati?

Petar Tyran

Ne da ne bi ionako znali. Ali svenek i nanović po­litičarom dajemo šansu da bi nam pokazali svoju do­b­ru volju pak da bi ipak ne­što postigli u korist narodnih grup u Austriji. Svih šest autohtonih, dakle starosjedila­čkih narodnih grup u Austriji imaju dva velike logore, tabo­re, ki za sebe reklamiraju zastupničtvo narodnih grup. Na jednu stranu samoimenovano i po milosti Saveznoga kanc­e­larstva agirajuće predsjedni­čtvo predsjednikov svih šest Narodnosnih savjetov (češki, hrvatski, slovački, slovenski, madjarski i romski) — a na drugu stranu Centar austrij­skih narodnih grup (Can), ki po svojoj milosti i uz potporu u njemu zastupanih na­rodnosnih organiza­cijov svojim putem i svojim angažma­nom kani dojti do cilja.

Prezentacija 70. a tim jubilarnoga Hrvatskoga bala u Be­ču

Datum: 
sri, 11/23/2016 - 20:00

BEČ (23. novembar) — Prezentacija 70. a tim jubilarnoga Hrvatskoga bala u Be­ču, balskoga vina za 2017. »Hrvat­ska Graševina« vinarije Remuševi dvori (obitelj Jakšić iz Uzlopa);

muzički okvir Hanes Lasaković-trio s muzikom od pred 70 ljet:

 

srijedu, 23. XI. (20.00) u Hrvat­skom centru, Schwindgasse 14.

6. Svetak mladoga vina

Datum: 
sub, 11/19/2016 - 14:00

DEVINSKO NOVO SELO (19. novembar) — 6. Svetak mladoga vina

ljetos su na izbor vina iz Slovačke, ugarskoga i austri­j­skoga dijela Gradišća, Slovenije i Hrvatske; muzička pratnja tamburaši Črip;

 

subotu, 19. XI. (14-21-00 u farskoj pivnici;

Istrijská ulica 4; u 18.00 posebna prezen­tacija vin iz Slovenije.