Festival hrvatske glazbe u Beču (od 12. XI. do 11. XII.)

Kultura je oduvijek povezivala ljude. Iako to zvuči kao otrcani kliše, stalno ponav­ljana fraza i izbledjela parola, danas, u vrimenu nacionalizmov, migrantske trage­dije, vjerskih (religijskih) ne­snošljivosti, zatvaranja granic i ponovnoga, sve glasnijeg zveckanja oružjem, kultura je danas človiku potribnija nego ikad. Glazba pak, kao univerzalni jezik more ultimativno doprinesti elementarnoj spoznaji ku su lju­di od duha kroz cijelu povijest človičanstva shvaćali i njom se nadahnjivali: „Alle Menschen werden Brüder…“. Riči velikoga Nimca Friedri­cha Schillera ke je uglazbio drugi genij, Ludwig van Beet­hoven, nevjerojatno su jed­no­stavne, diboke i istinite…

Tagovi: 

Održana sedamnaesta iz ciklusa tribina na temu inozemne Croatice

Jurica Čenar, hrvatski knji­ževnik i novinar iz austrijsk­o­ga Gradišća, bio je gost 17. tribine na temu inozemne Croatice. Tribina je održana 16. novembra u sklopu Zbir­ke inozemne Croatice, pod pe­ljanjem dr. Željke Lovrenčić. Nacionalna i sveučilišna knji­žnica, je mjesto s najvećom zbirkom gradišćanskih knjig.

U Beču predstavljen turistički klas­ter Slavonije — sve ča Slavonija ima

„Regija Slavonija“, naziv je promotivnog skupa, održan­o­ga u četvrtak u hrvatskom restoranu „Ragusa“ u Beču, na kom je predstavljen turis­tički klaster Slavonije, sve ča Slavonija nudi austrijskom tržištu. Riječ je o priro­d­ni lipota, bogatoj kulturno-povijesnoj bašćini, i turisti­čkoj, posebno eno-gastrono­m­skoj ponudi Slavonije, tr sportski i rekreacijski sadr­žaji.

Tagovi: 

U Austriji do kraja oktobra o. lj. primljeno već od 30.000 zahtjevov za azil!

BEČ — Austrija je do kraja oktobra prihvatila 30.356 za­htjevov za azil, pokazuju broj­ke Ministarstva unutrašnjih poslov. Ukupno je, u ovom lje­tu, predato 37.256 zahtjevov, od kih je 15.576 jur odbijeno, a 21.680 slučajev prihvaćeno u proceduru, kim se dodaje da­ljih 8.676 molbov ke su još iz prošloga ljeta.

Ukoliko se situacija oko dolaska tražiocev azila razvija i dalje linearno austrijske vlasti ne očekuju da će biti presko­č­e­na od vlade utvrdjena godišnja gornja granica za prijem zah­tjevov za azil od 37.500.

Jak mah prema desnici se opaža po cijelom svitu — a ča će biti u Austriji?

Petar Tyran

Evo, pred nami stoju opet izbori, oni za državnoga predsjednika Austrije (ženska kandidatica je jur is­pala u prvom kolu) nedilju, 4. decembra. Iako, naravno, još ništ nije odlučeno, puno toga pokazuje na to da se i u Austriji puno toga kreće pre­ma desnici, pred svim i do­b­ri dijeli navodne livice, ka je u povijesti, pred svim i u au­s­trijskoj prošlosti uvijek bila jako sk­lona i desnici — ako je išlo na gusto, ako su časi bili teški i čemerni i kada je narod vikao za jakom rukom.