»MINI-METRON« za 2016. kolektivu glavnih urednikov NOVOGA GLASA

Žiri za dodjelu »Hrvatske kulturne nagrade Hrvatskoga centra za narašćaj Mini-M­e­tron« je iz pristiglih predlo­gov u svojoj sjednici srijedu, 1. februara o. lj. jednoglasno odlučio, da će »Mini-met­ron« za 2016. ljeto dodiliti kolektivu glavnih urednikov No­voga glasa, časopisa Hr­vat­skoga akademskoga kluba. Termin za dodjelu predvi­djena za 11. maj ovoga ljeta u Hr­vatskom centru u Beču.

BEČ — Kako Hrvatski cen­tar piše u izjavi za medije „ži­ri ovom svojom odlukom o do­djeli nagrade »Mini-Metron« za 2016. ljeto želji nagraditi vi­­d­ljivi uspon u vanjskoj prezen­taciji i znatno diženje kvalitete kao i proširenje opsega i sadr­žajnoga obima tromisečnika Hrvatskoga akademskoga klu­ba, Novoga glasa, ki ima jur jako dugu tradiciju u izdavačkoj djelatnosti gradišćanskih Hrvatov. Svoje početke današ­nji Novi glas ima u Glasu, koga su pred 60 ljet bili utem­e­ljili hrvatski studenti. Glas je bio hakovski časopis pod pe­ljanjem Stjepan Šuleka iz Zagreba, Martina Prikosovića iz Fileža i Augustina Blazovića iz Frakanave.

Tagovi: 

Festival hrvatske glazbe u Beču (od 12. XI. do 11. XII.)

Kultura je oduvijek povezivala ljude. Iako to zvuči kao otrcani kliše, stalno ponav­ljana fraza i izbledjela parola, danas, u vrimenu nacionalizmov, migrantske trage­dije, vjerskih (religijskih) ne­snošljivosti, zatvaranja granic i ponovnoga, sve glasnijeg zveckanja oružjem, kultura je danas človiku potribnija nego ikad. Glazba pak, kao univerzalni jezik more ultimativno doprinesti elementarnoj spoznaji ku su lju­di od duha kroz cijelu povijest človičanstva shvaćali i njom se nadahnjivali: „Alle Menschen werden Brüder…“. Riči velikoga Nimca Friedri­cha Schillera ke je uglazbio drugi genij, Ludwig van Beet­hoven, nevjerojatno su jed­no­stavne, diboke i istinite…

Tagovi: 

Kolo-Slavuj na 50. Medjunarodnoj smotri folklora 2016. u Zagrebu

Program 50. Medjunarodne smotre folklora (Msf) je u prigodi visokoga jubileja dostojno obilježio Smotrin doprinos nacionalnoj kulturi zbog koga je 2014. odlukom Ministarstva kulture RH i Grada Zagreba proglašena nacionalnim festivalom. 50. Msf je podsjetila na povijest i ulogu smotrov folklora u Hrvatskoj tr na promjene ke je doživila tijekom vrimena. U programu 50. Msf nastupila su folklorna društva i po­jedinci ki su reprezentirali različitosti hrvatske etnograf­ske baštine (4 kulturne zo­ne i brojna uža područja s osebujnim plesnim i glazbenim folklorom, nošnjom i običaji) tr predstavniki nacionalnih manjin, Hrvatov iz susjednih zemalj, iz iseljeničtva i sta­re hrvatske dijaspore, med nji­mi i folklorni ansambl gra­diš­ćanskih Hrvatov Kolo-Slavuj. De­setak ansamblov je predstavilo ba­štinu, jerb dru­gih narodov i kulturov. Org­a­nizator Msf je Koncertna direkcija Zagreb, stručna i u­m­jetnička ravnateljica Smotre je po zadnji put bila zaslužna dr.sc. Zorica Vitez a producentica Smotre je Željka Ja­neš Beneti. Ansambl Kolo-Slavuj je uspješno pokazao tri svoje koreografije.

Tagovi: 

Koncert zbora Otvorena srca s posebnim i klasičnim touchom u Centru

Zbor gradišćanskih Hrvatov u Beču Otvorena srca otkada s njim ravna, ga vježba i dirigira Josip Terze (Giuse­ppe Terza) je podignuo svoj umjetnički zahtjev i je uza to i proširio svoj sastav pjevač­ic i pjevačev. U prosjeku 25 je članov, ki pjevaju u ovom zbo­ru i ki redovito svaki pandi­ljak vježbaju u prostorija Hr­vatskoga centra u Schwindgasse 14. Predsjednik zbora Otvorena srca je Rudi Farkas rodom iz Fileža. Svoj ljeto­šnji protulićni koncert je ov zbor dao pandiljak, 20. jun­i­ja u prepunoj dvorani u Hrvatskom ce­ntru. Uz hrvatske narodne i Dalmacije i Gradišća je J. Ter­ze sa zbo­rom zavježbao i kla­­sični program, ki su uz pjeva­če izveli Guda­čki kvartet (R. Wagner konvezatorij), me­z­z­o­spran Eya Do­ris May i Ni­k­o­la Šimunović.

Tagovi: