Kako važna je Gramatika za očuvanje jezika?

U Znanstvenom institutu Gradišćanskih Hrvatov (ZIGH) se je pred 11-imi ljeti pojavila gradišćanskohrvatska znanstvena Gramatika. Zač se pak na teksti, ki se da­nas publiciraju, ne vidi po­zitivan efekt na jeziku? Ili moremo zna­m­­­­da­­­­ pitati, zač oni, ki produciraju tekste, ne kultiviraju jezik u skladu s postojećom Gramatikom?

 

Tagovi: 

O Prvom svitskom boju: Formiranje strankov u Gradišću

U svakoj pravoj demokrat­skoj državi su političke stra­n­ke zastupane u izbori i u parlamenti kao najvidljivi kazač demokratske zrelosti. Partije su osigurane u osnovnom državnom zakonu i garanti narodne suvere­nosti. One su se u Austro-Ugarskoj Monarhiji razvile i učvrstile mučno, teškom političkom borbom krajem 19. i početkom 20. st., ada kratko pred Prvim svitskim bojem i to u Cisletaniji (austrijski dio) nešto malo drugačije od Translajtanije (ugarski dio), i su bile usko povezane s izbornim pravom. Naše ljude je tangiralo to po kraju prvoga boja i jedno i drugo. 

Trijumfalni povratak četničkoga velikoga vojvode Šešelja iz Den Haaga i Hrvati

Hrvatska daje za srpske k­u­će i stane 5,5 milijardi € (!), a „Šešeljeva tajnica stanuje u Zemunu u stanu iz koga je izbačen jedan Hrvat“ (E. Čjat) „Ne bude li hrvatska Vla­da reagirala na Šešeljevo kreveljenje (nazlobno smij­a­nje), ­ne triba ni dolaziti u Vukovar” (Ruža Tomašić). „Žalosno i obeshrabruju­će … otpuštanje Šešelja“ (Josipović). Prononsirani bojni zločinac je za novine DIE PRESSE obični „serbischer Nationalist“ (?!). „U izborni sraz Josipović - Kitarović uvukle su se Srbija i geopolitika“ (D. Ivanković).

Kada će Milan Bandić izajti iz zatvora? (2)

Mjera opreza: Da bude gradonačelnik, a ne djela, kontrolirat će (gradska) Skup­ština? Ako odluka suca... po­stane pravomoćna, izajt će (Bandić) na slobodu kada na račun suda uplati 15 milijuni kun (2 milijune €), a na slobodi neće smiti na bilo ki način kontaktirati sa 178 o­sob (svidokov), niti će smiti obavljati (svoju) djelatnost  (Večernji list).

Tagovi: 

Stranice