Muka glatka, grubna, bijela, črna…

Muka je samljeno žito. Ži­to more biti pšenica (Wei­zen), hržulja (Roggen), jarac (Gerste), zob (Hafer), kukorica, riža, prosa (Hirse), hajda (Bu­ch­weizen), ili pir (Dinkel). U do­ma­ćinstvu naj­već hasnujemo pšeničnu mu­ku. Kvalitet pšeni­č­ne muke odvisi od kvaliteta pš­e­nice, ka je samlita tehnološkim postupkom. Od­visno od toga, kako jako je pš­e­nica samlita, na austrijanskom tržišću imamo bijelu pšeničnu muku, tip 480, polbijelu, tip 700, črnu, tip 1600 pak još od cijeloga zrna, a to je pak tip 1800. Tip nam veli, koliko miligramov mineralnih supstan­cijov muka sadržava na 100 gramov. Muke s visokim tipom sadržavaju i vanjski sloj, a one s niskim tipom skoro nimaju vanjskoga dijela zrna, nego samo nutarnje dijele. Uzato sadržavaju manje mineralov, vitaminov i balasta, ali najve­ćim dijelom škrob (Stärke) i proteine.

Tagovi: 

Ste znali? - Ke prednosti ima vožnja biciklom?

Biti u dobroj formi i izgubiti nekoliko kilogramov se na protuliću more pri bicikla­nju. Ali vožnja biciklom ima i druge dobrobiti. Najbolje bi bilo da je bicikl prvo prevo­z­no sredstvo svakoga človika. Vožnjom bicikla godimo svo­jemu tijelu, ar si moremo poboljšati i fizički izgled, a i zdravlje. Kad se biciklom otpravimo na po­sao, se ugnemo stresu u prometu. Ne tribamo iskati parking, ne plaćati ben­zin, čim si šparamo pineze, a ne triba­mo plaćati niti rate kredita, da bi otplatili bicikl.

Tagovi: 

Hrvatski Savjet za narodnu grupu pedlaže dodiljenje subvencijov od — 1.110.600 €

Hrvatski Savjet za narodnu grupu se je pandiljak, 13. marca sastao u Željeznu. Pri prvoj sjednici tekućega ljeta su člani zaključili predlog za podiljenje subvencijov, ke dodiljuje Savezno kance­larstvo. Lani kako jur u za­d­nji ljeti je ovo podupiranje za hrvatsku narodnu grupu iznašalo ukupno 1,1 milijun €.

ŽELJEZNO — Pri sjednici hrvatskoga Savjeta za narodnu grupu su odibrali novoga pred­sjednika. Polag dogovorenoga rotacijskoga prinicipa je Martin Ivančić od Hrvatskoga kul­turnoga i dokumentarnoga cen­tra preuzeo predsjedničtvo od Lea Radakovića od Djelatne zajednice hrvatskih komunalnih političarov (ÖVP). Stanko Horvat od Hrvatskoga kulturnoga društva je odibran za pot­predsjednika Savjeta.

Manjinske tiskane medije triba osigurati osnovnom svotom godišnje s po 250.000

Petar Tyran

Hvale je vridno, da se je hrvatski Savjet za na­rodnu grupu u svojoj mi­nuloj sjednici 11. marca o lj. bavio uz ostalo i budućimi mogućnosti podupiranja ma­njinskih medijev, pred svim t­i­skanic. Zapravo svaka od pet autohtonih narodnih grup ima svoje tiskanice. U pogledu na gradišćanske Hrvate su to dva tajedniki, HRVATSKE NOVINE i CRIKVENI GLASNIK kao i tromisečniki NOVI GLAS (HAK) i GLASILO (HKD). Kako je po sjednici rekao novo­odibrani predsjednik Savjeta, Martin Ivančić, za Hrvatski radio ORF-a Gradišće, on da je jur peljao razgovore s ministrom Thomasom Drozdom, ki je odgovoran za novelu Zakona o podupiranju štampe.

Erdoğan: „Nizozemsku i Nizozemce poznajemo po masakru u Srebrenici“

Nizozemski premijer Mark Rutte nazvao je te optužbe i teške riči „lažiranjem“ povijesti.

DEN HAAG/ANKARA —„Nizozemsku i Nizozemce p­o­znajemo po masakru u Srebre­nici“, rekao je Erdoğan u Ankari okrivivši Nizozemsku za pokolj 8.000 muslimanskih mu­škarcev i dičakov 1995. ljeta.  Nizozemski premijer Mark Rutte nazvao je te optužbe „l­a­žiranjem“ povijesti. Masakr u Srebrenici počinile su snage b­osanskih Srbov na čelu s Rat­kom Mladićem.

Tagovi: 

Sud EU odlučio: Poslodavac more zabraniti rubac, samo ako zabrani i križ i druge simbole

Otkaz je utemeljen ako u fir­mi, tvrtki postoji pravilnik o zabrani vidljivih nošenjev sim­bolov, odlučio je sud. Po­­du­zeće more zabraniti nošenje islamskoga rupca, no samo ako istodobno zabrani i sva druga vjerska, filozofska i politička obilježja.

LUXEMBURG — Poslodav­ci internimi propisi djelačem moru zabraniti nošenje islamskoga rupca, marame, no sa­mo ako istodobno zabranu i sva druga vjerska, filozofska i politička obilježja, kako je, na primjeri, križ. Samo u tom slu­čaju zabrana nošenja islamsk­o­ga rupca ne bi bila diskrimini­rajuća. S druge strane, ako ta­kovi propisi ne postoju, a neki klijent poduzeća prigovori da ne želji suradjivati s osobom ka nosi rubac, poslodavac ne smi na osnovi toga prigovora zabraniti djelačici pokrivalo za glavu ili ju otpustiti odbije li skinuti rubac.

Emmerich Gärtner-Horváth odibran za novo­ga predsjednika narodnosnoga Savjeta Romov

Emmerich Gärtner-Horváth je odibran za novoga predsje­d­nika Savjeta za romsku narodnu grupu. On je kao zamjenik jur lani po smrti Rudija Sarközija provizorno peljao Savjet. Pri sjednici Savjeta Romov četvrtak, 2. marca su člani oficijelno odibrali Emmericha Gärtnera-Horvátha za predsjednika. U toj funkciji će ostati četira ljeta dugo.