O Prvom svitskom boju: Za Austriju

U regionalnoj povijesti se gradišćanski Hrvati pretežno prikazuju kao nepoljuljani pristaše ugarskih interesov i prišiju im se nadimki: staromodni, zastarani, konzervativni, … Zvana toga se i postulira da nisu imali zanima­nja za svoju narodnost, ka bi skupavisila s jezikom i kulturom. Medjutim danas vidi­mo, da bi se ta gledanja morala svakako na novič ispita­ti i točnije formulirati i tako se približiti povijesnoj istini bez škiljenja na vladajuću au­strijsku ili ugarsku stranu, jedino s gledišća narodnih interesov u igri ugarskoga, nimškoga ali i hrvatskoga (jugoslavskoga) nacionalizma. Ovde se ne more dati podrobnija analiza tih pitanj ali potaknuti na razmišlja­nje. Jedno takovo pitanje je i pitanje, ke hrvatske grupacije su bile za Austriju i u prvom redu zač?

Radaković kani intenzivnije djelati za općine

Zemaljski zastupnik Leo R­a­daković kljetu pri zemaljski izbori već neće kandidirati pri Zemaljski sabor. To je nazvistio pri sjednici Gradišćanskoga saveza općin, či­ji je predsjednik od 2003. ljeta. Načelnik Pinkovca se kani u budućnosti još već a­n­gažirati za općinske posle. Uz ostalo potribuje fond za izjednačenje za financijsko slabe općine. 2008. ljeta su općine investirale 140 milijuni eurov u komunalne projekte, lani je to bilo 80 milijuni eurov. Glavni uzrok je, da socijalna pomoć i podvaranje dice stoju sve već pi­nez, je izjavio L. Radaković.

Tagovi: 

Stranice