Ćemo gradišćanskohrvatski jezik obdržati takovoga kot je sada?

Država, ka pripadnikom ma­nji­ne kani omogućiti hasnovanje jezika i ka kani, da oni tradiraju jezik svojim budućim generacijam, si mora staviti pitanje, s kakovom politikom će to dostignuti. Obdržava­nje jezika je jedno, a revitalizacija jezika drugo. Med timi dvimi entiteti postoju raz­like i zato će­mo to precizirati.

Tagovi: 

Pitanja Zelenih zbog postavljanja tablic

Zeleni Gradišća stavili su 11 pitanj zemaljskomu poglav­a­ru Hansu Niesslu i zemalj­skomu savjetniku za promet Helmutu Bieleru. Ova pita­nja se tiču dvojezičnih putokazov odnosno tablic. Niessl je kao zemaljski poglavar od­govoran za posrednu saveznu upravu, a Bielerova odilje­nja u zemlji su odgovorna za iz­vrše­nje odluk i odredab.

Tagovi: 

Stranice