Kako bi mogli spasiti gradišćanskohrvatski jezik?

Zač je dobro manjini očuvati jezik?
Kad neka zajednica ostaje prez jezika, ona zanimi i izgubi svoj kulturni identitet. Svejedno je li je gdo dobrovoljno ili prisilno napustio svoj jezik, gubitak socijalnoga identiteta človik doživljava kot udarac. U nekom pogledu je svenek uključeno potlačiva­nje. Oni, ki su si zadržali jezik u manjini, obi­čno atakiraju one, ki su ga napustili, i tako počinje polarizacija. Polarizacija pogor­šava kontroverze med pripadniki manjine, a obadvi strani su doživile škodu. To se odigrava i u gradišćanskohrvatskoj za­jednici.

Tagovi: 

Gradišćanski Hrvati na Bečkom sveučilišću — od 16. stoljeća

Ovo pišemo povodom proslave 650. obljetnice Bečkoga sveučilišća. Slijedi prijevod mojega teksta iz nimškoga ma­­nuskripta od 2013. god. Ovo je istovrimeno poziv akade­m­skim gradjanom iz redov gradišćanskih Hrvatov (i odgo­­va­rajućim udrugama) da se na neki način priključu ovoj proslavi. Istovrimeno Tehnički Univerzitet slavi 200. obljet­nicu, a Veterinarski fakultet 250. obljetnicu postojanja.

HKDC ima puno planov za 2015.

Hrvatski kulturni i dokume­n­tarni centar (HKDC) predvi­dja u ovom ljetu intenzivirati prikgraničnu suradnju s hrvatskimi društvi. Predsje­d­nik Martin Ivančić premiš­ljava o stvorenju skupne Pa­nonske narodne visoke ško­le gradišćanskih Hrvatov. Po izdavačkom djelovanju u pr­o­šlom ljetu kani Hrvatski kulturni i dokumentarni centar pridržati svoju liniju.

 

Tagovi: 

Charlie, Igmanska*) inicijativa i igmanski metki u Parizu

Veli se da na metku (hicu) ne piše ime, ali na patrona met­kov iz atentatov u Parizu pi­še jasno uštancano: IK 86, a to je IGMAN KONJIC 1986. Municija iz BiH, zapravo iz ondašnje Jugoslavije; mo­g­la je biti kupljena bilokade na črnom tržišću šire(g) re­gi/ je/ona, iako su sada svi ka­žiprsti upereni u Bošnjake-Muslimane, ki su si i sami krivi ča ih se sada okrivljuje kao liferante te municije (no to je druga priča).

Tagovi: 

Stranice