Odluka u korist hrvatskoga službenoga jezika

U duga ljeta neriješenom pitanju hrvatskoga službenoga jezika sada je Zemaljski u­pravni sud u Željeznu u vezi s tim odlučio u smislu hrva­t­ske narodne grupe. U slu­ča­ju da gdo prosi hrvatsku verziju kaštige ili drugoga javnoga pisma, onda rok počinje stoprv onda kad se dostane hrvatski prijevod. Povod za ovu odluku je bio slučaj mr. Branka Kornfeinda, koga je bilo Kotarsko poglavarstvo u Bo­rti kaštigalo zbog navodnoga zamudjenja roka.

Tagovi: 

U Beču obilježena 150. godišnjica smrti Vuka Stefanovića Karadžića i 200 ljet od izdavanja »Pismenice serbskoga jezika« iz 1814. ljeta

BEČ — 13. novembra je u bečkoj Vijećnici održana svečana akademija povodom 200 ljet od izdavanja »Pismenice serb­skoga jezika« u Beču i 150. godišnjice smrti jezikoslovca i refor­matora srpskoga jezika Vuka Stefanovića Karadžića. Svečana akademija održana je zajedno sa Institutom za slavistiku Sve­učilišća u Beču, Filolozofskim fakultetom Sveučilišća u Beogradu, Vukovom zadužbinom, a organizacijski je manifestaci­ju podržalo udruženje Dijaspora Media Association. O djelu i životu Vuka Stefanovića Karadžića govorila je lektorica Instituta za slavistiku Sveučilišća u Beču mag. Gordana Ilić Marković dok je predsjednik Vukove zadužbine Boško Suvaj­džić govorio o njegovom značaju ukazujući na Vukova zalaga­nja i za narodne jačke. Organizatori su bili počašćeni dola­skom brojnih gostov kao i nazočnošću poslanice u skupšćini grada Beča Anice Matzka-Dojder, ambasadora Republike Sr­bije u Austriji Pere Jankovića, tr predstojnika Instituta za slavistiku Sveučilišća u Beču dr. Michaela Mosera ki su održali i pozdravne govore.

Tagovi: 

„Novo“ Hrvatsko veleposlanstvo

BEČ — Još ne znaju svi Hrvati da se je Hrvatsko velepos­lan­stvo preselilo na Rennweg 3, u kom je bila bivša jugoslave­n­ska ambasada. Po generalnoj obnovi u prostorije bivše vile oca secesije Otta von Wagnera uselilo se je Hrvatsko velepo­slanstvo. O. Wagner je imao u gradskom 14. kotaru ljetnu vi­lu, u ku se je kasnije uselio umjetnik Fuchs, a kako je bio ugledan željio je imati vilu i atelijer u samom gradu. Vila je gradjena 1889.-90., a kasnije je prodana plemićkoj obitelji Ho­yos, tr su ju zvali pala­ča Hoyos.

Tagovi: 

Stranice