Govor generalnog sekretara za vanjske poslove veleposlanika dr. Michaela Linharta

Impulsreferat von HGS beim Abend der Integration gemeinsam mit der kroatischen Botschaft

 

Ich möchte zuerst dem kroatischen Botschafter Gordan Bakota und dem Geschäftsführer des Österreichischen Integrationsfonds, Mag. Franz Wolf meinen Dank für die Einladung zu diesem „Abend der Integration“ aussprechen.

Für mich ist es immer eine besondere Freude, wenn ich in Sachen „Integration“, dem jüngsten Tätigkeitsfeld unseres Ministeriums, aktiv sein kann.

 

Tagovi: 

FUEN-kongres kod turske manjine u Grčkoj

Federativna unija europskih narodnosti FUEN je u Grčkoj održao svoj 60. redovni kongres. Cilj je FUEN-a da stavi temu narodnih grup na europ­sku razinu i u gremije EU-a. Gradišćanske Hrvate u FUEN-u zastupa Hrvatsko kul­turno društvo u Gradišću i Hrvatski centar u Beču pri ovom kongresu u gradu Komotini kod turske narodne grupe zastupala je glavna tajnica Hrvatskoga centra Gabriela Novak-Karall, ka je unutar FUEN-a član Foruma za dijalog.

Tagovi: 

U Beču »Zbornik radova — Periodicum 2014.«

U Zborniku se nalazu djela ne samo članova Hrvatske akademske zajednice (HAZ), utemeljene 2013. ljeta nego i eminentnih profesorov tr hrvatskih studentov, kih u Austriji ima oko dvi tisuć. Prezentacija je bila 12. maja u prostorija Hrvatskoga veleposlanstva u Beču na Rennwegu a sām zbornik brojnoj publiki su prezentirali predsjedniki HAZ-a Marijan Kalapurić i Igor Lacković kao i ravnateljica An­a­marija Manestar kao i veleposlanik Gordan Bakota.

 

Dvoja priznanja za knjigu »Hrvatski Beč«

BEČ— Osvrt na prvi »Zbornik« Haz-a ki je izašao po sa­mo devet miseci djela, dao je i stručnjak za austrijsko-hrvat­ske veze, pub­licist dr. Josip Se­ršić istaknuvši njegov zna­čaj izrekom iz Rimske dobe „Riči letu, napisa­no ostaje“. U sk­lo­pu predstavljanja »Zbo­r­nika«, veleposlanik Bakota pre­dao je Seršiću priznanje Velepo­slanstva RH u Au­striji za nj­egovu dvojezičnu knjigu »Hr­vatski Beč«, kom je dao važan doprinos promicanju hrvatske po­vijesti i kulture u Austriji, tr mr. M­i­chaelu Ellenboge­nu za posebne za­sluge i doprinos u osmišljavanju i realizaciji na­vedene knjige (vidi sliku zboka). Glazbeni okvir predstav­lja­nju i svečanosti da­la je varaždinska sopranistica Dijana Kos i Splićanin Josip Terze na klaviru.

 

Ugarski veleposlanik u Austriji Perényi pohodio Dvojezičnu gimnaziju u Borti

BORTA — Ugarski velepo­slanik u Austriji dr. János Pe­rényi je bio utorak, 19. maja ugoste u južnogradišćanskoj Borti (Oberwart). Na programu je bio pohod Dvojezične savezne gimnazije a potom raz­govor sa zastupniki društav i organizacijov ugarske narod­ne grupe u Gradišću. Ov slu­ž­beni pohod vrhunskoga ugar­skoga diplomata u Austriji su završili pri skupnom objedu sa zastupniki Općin Felső­őr (Borta/Oberwart), Alsóőr (Ma­la Bor­ta/Unterwart), i Vasvö­rös­vár (Verešvar/Rotenturm) i zastupniki ugarskih društav u U­gar­sko­m dvoru u Ma­loj Bo­r­ti.

 

Stranice