Medicinsko predavanje „Reumatologija — bolesti reumatizma“

Datum: 
ned, 11/13/2016 - 15:00

FILEŽ (13. novembar) — Literarno i kulturno društvo Li­kud i općina Filež pozivaju na medicinsko predavanje „Reumatologija — bolesti reumatizma“;

 

moderi­ra općinski vračitelj dr. Gerhard Prior, a predaje stručni vračitelj za internu medicinu i reumatolog dr. Christoph Deutsch, porijeklom iz Fileža;

 

nedilju, 13. XI. (15.00) u općinskom domu.

Kratice — pravila za skraćivanja

Denas ćemo se baviti od­re­djenimi pravili kod skraćivanja običnih kratic, kih se tribamo pridržavati u javnoj komunikaciji. (U privatnoj komunikaciji smimo riči pra­voda kratiti onako, kako nam osobno odgovara.) U grad.-hrvatskom postoju sljedeća pravila za skraćiva­nje riči, ka su već ili manje ista kao u hrvatskom jeziku, kot nam sljedeći primjeri kažu: 

Nakovićevo naticanje u lipom govoru u OŠ »Mihovil Naković« u Koljnofu

Osmorazredna osnovna ško­la »Mihovil Naković« u Kolj­nofu je 19. oktobra priredila jur tradicionalno 21. po re­du jezično naticanje u lipom govoru. Oko 70 dice od 6 do 14 ljet iz dvojezičnih osnovnih škol ugarskoga dijela Gradišća se je naticalo u četiri starosni kategorija. Lje­tos su školari dolnjih razredov pred stručnim žirijom recitirali hrvat­sku pjesmicu pokojnoga pjesnika iz Petrovoga Sela Lajoša Škrapića, a školari viših razredov su pr­o­čitali tekst Pe­t­ra Jandriševi­ća. Dir. Agnjica Sárközi i orga­nizatorica In­grid Klemen­čić su zadovoljne s jezičnim zna­njem dice.

Ste znali? - Od čega nastaje plak na zubi?

Zubni plak je biofilm bakteri­jov na zubi i na zubnom me­su. On postoji od različnih sokov, koga produciraju te bakterije, ke iritiraju zub­no meso i njegovu potporu za zube, da bi čvrsto držali. Na­žalost plak more prouzrokovati parodontozu. Iako se veli, da se redovitim pranjem zu­bi plak more odstraniti, do­b­ro znamo da to ne funkcioni­ra kompletno. Časopis Sci­e­n­ce Daily piše da kokosovo ulje more prepričiti, da nam se počnu raspadati zubi i da nam se upali zubno meso.

Tagovi: 

Ča divokoza ili puk imaju skupnoga s pivom?

Pivo je optimalan zimski piliš, iako je kot nacionalno piće obljubljeno i ljeti. U ze­m­lja europskoga sjevera ljudi ra­do piju pivo, ne samo ljeti, ne­go i zimi. Ljeti se ljudi uz pi­vo družu u piv­ski vrti. Onde si tišu žaju s lager pivom, ko ima manju količinu alkohola. Ljeti lako pi­vo osvježuje. Da se ne bi do­spilo stepliti u vrućem zraku, lager pivo br­zo popijemo. Nasuprot to­mu postoju i jača piva, ke polako pijuckamo u­pravo zbog ve­ćega udjela alkohola.

Tagovi: