Predstavnik hrvatske manjine Slaven Bačić: Mediji u Srbiji širu antihrvatsku propagandu

Predstavniki hrvatske manjine u Republiki Srbiji upozorili su na probleme na okru­g­lom stolu »Hrvatska manjina u Srbiji: položaj i perspe­ktive«. Negativno okružje, nedosljedna provedba bilate­ralnog sporazuma o zašćiti manjin i neprimjereno obrazovanje na hrvatskom jeziku samo su neki od problemov na ke su upozorili predstavniki hrvatske manjine u Sr­biji na ovom okruglom stolu, ki je 20. aprila organizirao saborski Odbor za Hrvate iz­­van Hrvatske. „Hrvati u Sr­biji živu u negativnom okru­žju jer u mediji postoji konstantna antihrvatska propaganda ka se izravno odražava i na odnos prema Hrvatom“, izjavio je predsjednik Hrvatskoga nacionalnoga vi­jeća u Republiki Srbiji Slaven Bačić uoči skūpa.

Tagovi: 

Rim se je dogovorio s libijskimi plemeni da zaustavu izbiglice

Posebno je vridno ča su to predstavniki narodov iz pus­tinje ki moru zaustaviti krijumčare ljudi. Nije čudo ča su se predstavniki već od 60 uglavnom berberskih plemen iz Fezana tri pune dane dogovarali s talijanskim minis­trom unutrašnjih poslov Mar­com Minnitijem na rimskom Viminalu, kade je Minis­tar­stvo unutrašnjih poslov, o kontroli južnih libijskih granic (odnosno, preciznije, fezanskih, jer ni Tripoli, ni Bengazi, a ni Tobruk nimaju nad tim područjem nikakove djelatne kontrole, i tako jur desetljeća dugo), koliko je ču­do da se sve to vrime nije ni znalo da je sva berberska, tebuska, odnosno sulejman­ska elita iz Fezana u Rimu. Pravo je čudo da nigdo od Talijana to nije provalio, ni na društvenoj mriži.

Tagovi: 

Visoki reprezentant UN Inzko: EU mora zadržati pozornost na BiH

Bosna i Hercegovina suočena je s velikimi izazovi, a Eu­ropska unija u toj situaciji mora potvrditi svoj strateški interes za stanje u toj zemlji, ocjena je ku je visoki predstavnik medjunarodne zajed­nice za BiH Valentin Inzko iznio u utorak, 11. aprila 4. Odborom za vanjske posle Europskoga parlamenta.

Tagovi: 

Duh protesta se širi Europom — veliki skūp malih gradjanov

Srpski studenti i mladi u Be­ču organizirali su u subotu, 8. aprila u podne, na Helden­platzu, skūp podrške gra­djan­skim protestom u otadžbini (domovini), s koga je upućena poruka da želju da Srbija bude demokratska zemlja kako je i Austrija, u koj se svaki glas na izbori broji. Akcija je pokrenuta na dru­štveni mriža, na inicijativu studentov porijeklom iz Sr­bije ki studiraju u Beču.

Tagovi: 

Kontrole ćedu biti temeljite i rigorozne za Vazam bi mogao biti kaos na granici

Od petka 7. aprila na ulazu i izlazu iz Hrvatske je zapo­čela temeljita granična kontrola svih putnikov bez obzira na njevo državljanstvo tr njevih vozil; to znači na granici med Hrvatskom i Slovenijom kao Hrvatskom i Ma­djarskom. Posljedice su gu­ž­ve, kolone i zastoji a za Va­zam i po svetki očekuju kaos.

Tagovi: