Hrvati još nisu jednaki s ostalimi gradjani Europske unije: Hrvati ki su sidro??

Umjesto slobode kretanja sve već se koristi i zloupotri­b­ljava pojam migracije ili us­e­ljavanja. Ukine li austrijska vlada ograničenje za hrvat­ske djelače, otvorit će novu balkansku rutu, upozorio je Werner Muhm, sada umirov­ljeni, ali još vrlo uticajan i često kontroverzan šef austrijske Komore djelačev i na­mješćenikov, tijela ko zastu­pa interese tri milijuni zapo­slenikov u austrijskom sus­t­a­vu socijalnoga partnerstva.

Tagovi: 

Niki Berlaković potpisao Minority SafePack

Zastupnik Narodne stranke u Nacionalnom vijeću i unutar svoje Stranke Övp govo­rač za narodne grupe di Niki Berlaković je pozvao a­u­strij­ske organizatore europ­ske inicijative gradjanov za podupiranje narodnih grup s imenom Minority SafePack, da javno tijekom plenarne sjednice Parlamenta potpi­še ovu inicijativu gradjanov. Ov Minority SafePack se na ra­zini Europske unije zalaže  za to, da bi se stvorili europ­ski standardi za obrambu nacionalnih manjin, narodnih grup i etničkih skupin širom Europe.

Tagovi: 

Nizozemska priznala masakr nad Armenci 1915. kao genocid — Turska to dalje odbija

Nizozemski parlament je 23. februara usvojio rezoluciju kom se masakr nad 1,5 milijuni Armencev 1915. ljeta priznaje kao genocid, prem toga ča je vlada rekla da to neće postati službena politika Nizozemske. Rezolucija protiv ke su bili samo tri od ukupno 150 zastupnikov, ri­skira daljnje zatezanje odno­sa izmed Haaga i Ankare, ki su napeti potom kad je Ni­zozemska prošlo ljeto za­bra­nila turskim ministrom da p­eljaju kampanju u Nizozem­skoj. Turska je opovrgnula da su ubojstva ka su se dogo­dila u jeku Prvoga svitskoga boja genocid. Još deset drugih europskih zemalj doneslo je slične rezolucije. Mno­gi stručnjaki izvan Turske smatraju da su ubojstva bila genocid, odnosno pokušaj da se zniči cjelokupan narod.

Tagovi: 

Buru prekida austrijski kancelar Kurz: „Austrija priznala Kosovo — i to je to!“

U Austriji ne stišava bura, vihor zbog izjave vicekance­lara da je Kosovo dio Srbije. Polemiku prekida Kurz: Au­strija priznala Kosovo i to se neće prominiti. Austrijski kancelar Sebastian Kurz je, pred prošlotajednom sjednicom vlade, rekao da je Austrija prijatelj i da podržava Zapadni Balkan i da se tru­di da dā doprinos normali­za­ciji odnosa Beograda i Pri­š­tine. Na pitanje je li je Stra­cheovo opredeljenje da podr­ži jednu stranu oslabilo po­sredničku poziciju Austrije, umjesto Kurza odgovorio je sām Strache, ki je negirao tu tvrdnju i naglasio da ima raz­umivanje za obadvi strane, ali je istovrimeno konstatirao da se, kada govori o realnom stanju, uvijek suočava s op­t­užbami da je jednostran.

Tagovi: 

Protiv otvaranja tržišća Hrvatom u Austriji

Čelnik austrijskoga zavoda za zapošljavanje protiv otvaranja tržišća Hrvatom „u pr­vom ljetu bi došlo 10.000“. U Austriji je 2017. djelalo oko 28.000 hrvatskih držav­ljanov, a ta broj svako ljeto raste za dvi do tri tisuć.

BEČ — Čelnik Javnogas zavoda za zapošljavanje (Ams) u Austriji, Johannes Kopf, izrazio je javno protivljenje otvaranju tržišća za hrvatske dr­žavljane. Kopf je u članku na svojem blogu izrazio brigu da će visoka stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj dopeljati (pre) velik broj novih djelačev u Au­striju.

Tagovi: 

Davor Stier: Dobar je potez da je Vu­čić odlučio uključiti Žigmanova

Bivši hrvatski ministar vanj­skih poslov Davor Ivo Stier komentirao je posjet srpskoga predsjednika Aleksandra Vučića Zagrebu. „Bitno je početi rješavati otvorena pitanja, a ne ostaviti to za kraj procesa pregovaranja Srbije s EU. Ima niz pitanj. Čim se prije počne to otvarati, to je bo­lje, rekao je bivši minis­tar Davor Ivo Stier (Hdz).

Tagovi: