Kako stariti, kad je starenje sramota?

Europa stari, a to je i u austri­janskom trendu. Kod nas sve već ljudi umira, a manje ih se rodi. S tim se broj starjih ljudi povećava, a broj mladih smanjuje. Ti podatki pridonašaju stilu žitka, u kom mladost nastaje pravi kul­t. Morebit da upra­vo sve manji broj mladih ljudi uti­če na elitarni položaj mla­dine u našem društvu. Muzika, moda, mediji, mar­keting, sve se orijentira prema mladomu človiku. A mladi človik mo­re konzumirati po­nudjeno zato, kad mu to finan­ciraju njegovi starji i staristarji.

Tagovi: 

Ste znali? - Prlje se je djelo plaćalo pivom 

Danas se naše djelo plaća pi­nezi. Djelači, ki su pred 5300-imi ljeti zidali mezopotamske palače su bili plaćeni pivom. To je bilo još vrime, kad se je trgovalo minjbom (Tauschhandel). Dva trgovci su mi­njali svoje produkte, ki su otprilike bili isto vridni. Jedno od sredstav plaćanja je bilo i pivo, morebit najstarji alkoholnih piliš človičje povijes­ti. Dokaze o plaćanju pivom su znanstveniki otkrili na pločici, na koj je to bilo dokumentirano ­klinastim pismom (Keil­schrift). 

Tagovi: 

Neke tajne za uspješne žene

Ne postoji univerzalna definicija za to, kako bi opisali uspješnu ženu, ar je za svaku ženu uspjeh nešto drugačijega. Na priliku je za neke že­ne uspjeh hištvo, za druge dica, za one, ke recimo nimaju dice posao, a za one ke nisu zaposlene, je uspjeh lip vrt, spravan stan itd. Negledeć na to, ča je za ku ženu uspjeh, odredjeni koraki su do ostvarenja uspjeha isti, iako je cilj različan. Us­pješne žene se svenek fokusiraju na svaki pojedini korak, ki pelja k cilju, a ne na cilj sam. To znači, da se žena, ka kani biti uspješna, pr­vo koncentrira na prvi korak. Svaki korak prema cilju je bitan. Ako samo jednoga ne na­či­njimo, smo izgubili kontinuitet.

Tagovi: 

Ste znali? - Kako se ponaša hipohondar?

„Priznajem, da sam svaki put kad dostanem temperaturu, sigurna da s jednom nogom stojim u grobu!“ Gdo takoča veli, je morebit hipohondar, a znamda ste i sami hipohon­dar, ar na svaki, i najmanji, simptom pretirano reagirate puni straha. Hipo­hondar obraća pažnju na boli i simptome, ke drugi ne bi ni zeo up­a­met, i zaistinu ćuti tu bol i ju ne simulira. Na svaki način se na ta način mučno živi. Hipo­hondri ne kanu umriti. Problem im nastaje još veći, kad im doktori velu, da su zdravi.

Tagovi: 

Kakova mama je dobra mama?

Žene, ke su majke, se dostkrat pitaju, je li su dobre majke. To pitanje si stavljaju još i onda, kad su jur zdavno staremajke, premda se nijednoj majki na svitu još nije ugodalo, da je svoje dite ili svoju dicu mogla perfektno zadovoljiti. Ne samo da to nije moguće, nego to ni­je ni potribno! Zato nijedna majka ne triba imati čemerno dušno spozna­nje, ako u dičjoj hektiki ne more izvršiti jed­nu ili dru­gu nakanu. Nijedna majka nije allrounderka. Zvana toga to, ča za jedno dite more biti idealno, za drugo dite uopće nije opcija.

Tagovi: