Predavanje „Filež u novom vijeku — od 1500. do da­nas“

Datum: 
sub, 11/26/2016 - 19:30

FILEŽ (26. novembar) — Li­kud nastavlja svoj ciklus o povijesti Fileža i okolice i poziva na predavanje studenta povijesti cand. phil. Mihaela Schreibera, „Filež u novom vijeku — od 1500. do da­nas“, o dobi otkada su ov­de Hrvati,

glazbu iz ovoga časa sviraju Heinz i Johana Hoffmann (Duo Lirica);

 

subotu, 26. XI. (19.30) u općinskom domu.

Ste znali? - Nešto o „legendarnoj“ jabuki

Jabuka se spominja u mitologija mnogih narodov. Tako nam poznati grčki mit govori, da je grčka božica svadje, Eris, bila srdita, kad jednoč nije bila pozvana na pir. Da se fanti, je med svatove hitila zlatu jabuku s natpisom Naj­lip­šoj. Tri najmoćnije božice Olimpa, Hera, Afrodita i Atena, se nisu mogle ujedinati, ka je najlipša. Prosile su trojanskoga princa Parisa, da on odluči. Afrodita je Parisu pomuče obećala najlipšu že­nu na svitu, Helenu iz Šparte, ako ju proglasi kot najli­p­šu. Tako se je i dogodilo. Pa­ris je Helenu ukrao špartan­skomu kralju Menelaju, čim je izbusnuo Trojanski boj.

Tagovi: 

Složene kratice

Za složene kratice smo u 38. nastavku naše jezične serije ustanovili, da su sastavljene od prvih slov ili slogov svake riči jednoga izraza koga pokraćuju. 

Velikimi slovami pišemo obično kratice za zemlje ili društva ali i kratice imen poznatih osob: VB (Veliki Borištof) MIM (Mlada inicijativa Mjenovo), HAK (Hrvat­ski akademski klub), SAD (Sjedinjene Amerikanske Dr­žave), ZIGH (Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov), MMM (Mate Meršić Miloradić), AB (Augustin Blazović), AŠ (Ana Šoretić)

Mudar je on, ki dvoji u sve!

Mudar človik je on, ki zna ča je najvažnije u žitku i kako realizirati to. Mudar človik se zna organizirati. On zna, kako planirati cilje i kako doj­ti ostvariti sebe. Mudar človik je on, ki zna, ka­ko aktivirati inteligenciju. On zna uspostaviti ravnotežu med vlaš­ćimi interesi i inter­esi drugih ljudi. Mudar človik je on, ki je fleksibilan i se zna prilagoditi novim uvje­tom i po potriboći preminiti svoje postupke, da bi ostvario optimalne rezultate. Mu­dar človik je on, ki probleme gleda s distance, tako da mo­re ostati miran pri nje­vom rješava­nju. Mudar človik je on, ki ne zdvoji i još i u negativnom zna izvući ne­što pozitivnoga.

Tagovi: