Ča Madjari mislu o odnosi svoje države sa susjedi

Najveć volu Austrijance, no veliko je presenećenje ča mi­slu o Hrvati — pokazalo je is­traživanje javnoga mišljenja.
Prema najnovijoj anketi ma­djarskoga Nézőpont Institu­ta, Madjari smatraju da, od svih svojih susjedov, imaju najbolje odnose s Austrijom i Hrvatskom. Najveći postotak Madjarov vjeruje da ima­ju dobar odnos s Austrijom — 69%, dokle najmanje vjeruje u odnos s Rumunjskom — samo 43%. Rumunj­ska i Srbija jedine su države za ke manje od pol ispitanikov vjeruje da imaju dobre odnose.

Gradišćanska zemaljska vlada odredila red vožnje do sredine 2017. ljeta

RUŠTA — Pod geslom „Hr­a­bro u nova vrimena“ čla­ni Gr­a­dišćanske zemaljske vl­a­de su se sastali 2. februara u Seehotelu u Rušti da bi u protulićnoj klauzuri odredili smirnice u područji gospodarstvo, zdrav­stvo i socijalno. Do ljeta neka Krages bude integriran u Bur­genland Holding i intenzivira suradnju med zem. bolnicami i Milostivne braće u Željeznu.

Zvonko Milas se je sastao u Banjoj Luki s predstavniki Hrvatov i Katoličanske crikve

Državni tajnik u Republiki Srpskoj: Ne more se tražiti od Hrvatov da ostanu ovde ako nimaju uvjete za život. Na sastanki je bilo riči o položaju Hrvatov u Republiki Srpskoj tr o problemi ki ote­žavaju njev povratak i održivi ostanak u ovom dijelu BiH.

SCOTREXIT — Škotska traži pravo na ne­ovisnost ako nje zahtjevi budu odbačeni!

Sturgeon je ocijenila da je plan za Brexit ki je britan­ska premijerka Theresa May upravo iznijela „ekonomski katastrofalan“ za Ujedinjeno Kraljevstvo tr istaknula da Škotska nije za to glasovala. 

EDINBURGH — Škotska mora imati mogućnost progla­šenja neovisnosti od Ujedinje­noga Kraljevstva (UK) ako nje zahtjevi u pogledu Brexita bu­du odbačeni, rekla je škotska premijerka Nicola Sturgeon.

Davor Ivo Stier s gradišćanskimi Hrvati: „Čestitam vam na očuvanju identiteta“

Hrvatski ministar vanjskih p­­oslov i europskih integracijov Davor Ivo Stier u nedilju, 18. decembra je otvorio bo­žićni koncert pod nazivom »Pax et bonum« u crikvi sv. Lovre u Filežu. Hrvatski mi­nistar rekao je tom prilikom gradišćanskim Hrvatom iz tri države okupljenim u sridnjogradišćanskom selu Filežu ka­ko ga veseli da je na proslavi zajedničtva ljudi ki su kroz pet stoljeća sačuvali hr­vatski jezik i identitet. Stier je u pandiljak, 19. decemb­ra „zaokružio svoj sridnjo­europski krug“ predavanje na Diplomatskoj akademiji u Beču, kade je definirao svo­je vidjenje vanjske politike Hrvatske i odnose susjednim zemljam. Potom se je u prostorija Hrvatskoga velepo­slanstva sastao sa zastupniki hrvatskih udrugov.

Ministar vanjskih poslov Stier: Hrvatska pri­pra­vna deblokirati Srbiju zbog najnovijega poteza

BRUXELLES — Hrvatska ovde na medjuvladinoj konferen­ciji 13. decembra nije podigla rezervu za otvaranje poglavlja 26 o obrazovanju i kulturi jer Srbija, kako je rekao premijer Plen­ković, nije ispunila obaveze prema hrvatskoj manjini. Hrvat­ska je pripravna podignuti rezervu na otvaranje poglavlja 26 u pregovori Srbije i EU-a budući da je 23. 12. 2016. u Beogra­du riješeno pitanje udžbenikov hrvatske nacionalne manjine, rekao je ministar vanjskih i europskih poslov Davor Ivo Stier u izvanrednoj izjavi za novinare.