Zvijezde za misec februar

Baran 21.3. – 20.4.

Ljubav: Imate novu ljubav na oku? Uživajte! Vrijeda će se intenzivirati kontakt a i ljubavna veza med vami… Posao/uspjeh: Na poslu morete osvidočiti s vašom kompetencijom kot i s retorski sposobnosti! Zdravlje: Dokle je na poslu sve dobro – se ćutite u privatnom životu nervozni i nemirni. Pazite na sebe - to bi naime moglo peljati do malih nesrićov u domaćinstvu…

Tagovi: 

Snig i ptice

Prošli tajedan nas je presenetio snig i pokrio cijeli vrt s debelim slojem bijele lipote – prava rijetkost u naši kraji. Vrt sada u decembru miruje i zvana odstranjenja sniga i vridni vrtljari miruju. Ča ipak moru djelati – gledati goste u vrtu, zimske ptice.

Tagovi: 

Zvijezde za misec – decembar

Baran 21. 3. – 20.4.

Ljubav: Za Vašega partnera ste ov misec veliko podupiranje i potpor. On Vas trenutno jako triba! Posao/uspjeh: Osebujno prema koncu decembra morete koristiti Vaše poslovne kontakte i mriže, ke ćedu Vam pomoć napredovati. Zdravlje: Imate jur dugo želju se dalje školovati – gledeć na Vaše zdravlje i raspoloženje bi bilo dobro se i duševno dalje razvijati.

Bik 21. 4. – 20. 5.

Tagovi: