Zvonko Milas se kani posebno zalagati za prava Hrvatov u Vojvodini, Srbiji

Zvonko Milas u Beogradu: „Hrvatska manjina u Srbiji triba biti zastupljena na svi razina vlasti kao i srpska ma­njina u Hrvatskoj. Ovo je bi­la sedma sjednica Medjuvla­dinoga mišovitoga odbora za manjine Srbije i Hrvatske.

BEOGRAD — Zvonko Mi­las, državni tajnik Središnjega državnoga ureda za Hrvate iz­van Republike Hrvatske nazo­čio je kao peljač hrvatskoga iz­aslanstva i supredsjedatelj sedme sjednice Medjuvladino­ga mišovitoga odbora za ma­nji­ne Srbije i Hrvatske na sasta­n­ku u Palači Srbije u Beogradu.

Prvi je to takov sastanak po tri ljeti, a nastavio se i u srijedu 7. februara u Bačkom Mono­štoru kod Sombora. Na sasta­n­ku su bili i ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ruzić, potpredsjednik Pokrajinske vlade Ðorđe Milićević kao i državni tajnik Ivan Bošnjak iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Srbije.

Milas je, kao supredsjedatelj sedme sjednice Medjuvladino­ga mješovitog odbora za ma­nji­ne Srbije i Hrvatske, ocijenio kako je važno da dvi strane po već od tri ljeta „ponovno razgovaraju“ o otvoreni pitanji u rješavanju prav manjinskih za­jednic.

„Očekujem da ćemo učiniti korake ki ćedu relaksirati od­nos dvih držav u cilju bolje su­radnje i na dobrobit manjin ke živu u Srbiji i Hrvatskoj“, re­kao je Milas. Takaj, istaknuo je da pitanje zastupljenosti hr­vat­ske nacionalne manjine ključno, tr da hrvatska manjina u Srbiji triba biti zastupljena na svi ra­zina vlasti kao i srpska manjina u Hrvatskoj.

Državni tajnik Zvonko Mi­las je rekao kako vjeruje da ćedu se ubuduće sa­stanki Me­djuvladinoga mje­šo­vitoga odbora održavati svako ljeto, a pokrenute teme i pita­nja otvorena na ti sastanki i rješava­ti, ne svodeći se samo na deklarativnu opredijeljenost.

(uredn.)