Hrvatski premijer A. Plenko­vić je dao intervju peljaju­će­mu austrijskomu dnevniku Kurier: „Mi smo mnogo bli­ži pronalasku rješenja graničnoga pitanja sa Slovenijom nego ča se to čini“.

BRUXELLES/BEČ — Hrvatski premijer Andrej Plenko­vić je u razgovoru za austrijski dnevnik Kurier od 15. februara istaknuo kako je Hrvatska otvorena za želje svih držav zapadnoga Balkana ke željući u Europsku uniju, a da je pronalazak rje­šen­ja graničnoga pro­blema sa Slovenijom bliže ne­go se čini.

„Srićan sam ča Europska ko­misija sada slijedi jednu otvo­reniju strategiju kad je u pita­nju proširenje“, rekao je Plenković. On je istaknuo kako je navedeno ljeto 2025. kao lje­to mogućeg ulaska nekih zemalj zapadnog Balkana u EU sa­mo okvirni datum ali da je to „bo­lje nego nikakov datum“.

On je istodobno naglasio da sve zemlje moraju ispuniti kri­terije za članstvo i je istaknuo kako Hrvatska ima najsvježija iskustva s procesom ulaska u EU tr kako je pripravna svoja znanja podiliti s drugimi. Pritom je posebice istaknuo Bo­s­­nu i Hercegovinu.

„Za nas je Bosna i Hercego­vina prioritet. Postoji povijesna odgovornost i mi željimo p­o­moći“, rekao je Plenković.

U svezi sa suradnjom sa Sr­bijom hrvatski premijer je is­taknuo kako je Hrvatska u me­djuvrimenu četvrti po redu ula­gač u Srbiju i kako je krajnje vrime da se riješu problemi ki pratu odnose dvih zemalj po­slidnjih 25 ljet. Istodobno je naglasio kako je povijesni te­ret još uvijek velik.

„Činjenica da je Hrvatska bi­la žrtva Miloševićevoga režima je značajno usporila, načinjala poljackijom naš put u EU. Da nije bilo boj, vjerojatno bi jur 2004. postali članicom EU. To je generacije Hrvatov spričilo da sustignu zapadnu Europu“, rekao je Plenković.

Hrvatsko-slovenski granični spor, svadju Plenković je opisao kao ozbiljnu, ali je isto ta­ko naglasio da ju ne triba pre­tirano dramatizirati. „Mi smo mnogo bliži pronalasku rješe­nja ovoga problema nego ča se to čini“, rekao je Plenković.

Na kraju razgovora peljano­ga u Bruxellesu hrvatski premijer Andrija Plenković je naglasio da će Hrvatska do kra­ja sljedećega ljeta ispuniti sve kri­terije za ulazak u Schengen­sku zonu.

(uredn.)

Kategorije