Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković sastao se je 23. januara, u Banski dvori, s predsjednikom Hrvatskoga nacionaln­o­ga vijeća u Republiki Srbiji Slavenom Bačićem i predsjed­nikom Demokratskoga save­za Hrvatov u Vojvodini i zastupnikom u Narodnoj sku­p­šćini Republike Srbije Tom­i­­slavom Žigmanom.

ZAGREB — Razgovarali su o položaju i statusu hrvatske manjine u Republiki Srbiji. P­o­zitivnim su ocijenili ča se je po većljetnom stanku 30. i 31. januara 2018. ljeta, održao Me­djuvladin mišovit odbor za pra­ćenje Sporazuma o zaštiti ma­njina sa Srbijom.

Zahvalili su predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću na potpori i stalnom kontaktu s najvišimi dužnosniki Vlade Republike Hrvatske. U tom kontekstu spomenuli su i nedavni posjet ministrice znano­sti i obrazovanja Blaženke Divjak Subotici u prigodi održavanja svečane akademije Hrvatskoga nacionalnoga vijeća (Hnv) u povodu 15. obljetnice izbora prvoga saziva Hnv-a u Srbiji i 15. obljetnice obrazo­vanja na hrvatskom jeziku u Vojvodini i Srbiji.

Predstavniki hrvatske ma­nji­ne u Srbiji izvijestili su pred­sjednika Vlade o projekti i pr­o­grami ke provode uz potporu Hrvatske, ka prik Središnjega državnoga ureda za Hrvate iz­van RH mnogobrojnimi udrugami i organizacijami osigurava značajna sredstva za njevo djelovanje.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković istaknuo je da je p­o­ložaj hrvatske nacionalne ma­njine važno pitanje za Vladu RH tr izrazio očekivanje da će Republika Srbija u punoj mjeri ispuniti preuzete medju­državne obveze. To se odnosi na pitanja političke zastupljenosti Hrvatov na svi razina, njevih kulturnih prav te obrazovanja i informiranja na hrvatskom jeziku i pismu.

Uz predsjednika Vlade bili su potpredsjednica Vlade i m­i­nistrica vanjskih i europskih poslov Marija Pejčinović-Bu­rić i državni tajnik Središnjega državnoga ureda za Hrvate iz­van Republike Hrvatske Zvon­ko Milas.

(uredn.)

Kategorije