Plenković o politiki prema manjinam: Pripravni smo za rješavanje konkretnih problemov

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je 13. feb­ruara u Bruxellesu da je politika njegove vlade i gajenje osobno prema nacionalnim manjinam vrlo konstruktivna i da je pripravna za rješava­nje konkretnih problemov.

BRUXELLES/ZAGREB — Plenković je u utorak, 13. feb­ruara doputovao u Bruxelles, kade se je u srijedu sastao s čelniki europskih institucijov. Posjet je započeo susretom s predsjednikom Europske na­rodne stranke (Evp) Josephom Daulom po kom je dao izjavu hrvatskim novinarom.

Na upit je li njegov nedolazak na večeru ku je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović priredila za srbijanskoga pre­d­sjednika Aleksandra Vučića i na skupštinu Srpskoga narodnoga vijeća u Lisinskom, ne­ka vrsta poruke i je li točan dojam da je predsjednica uspila stvo­riti nešto toplije odnose s Vu­čićem, a on nešto hladnije, A. Ple­nković je odgovorio da ov­de nima „teplo, hladno“.

„Nima teplo, hladno. Ja sam kao predsjednik Hdz-a i vlade inzistirao da svi pripadniki ma­njin u Hrvatskoj budu dio pa­r­lamentarne većine i da partici­piraju na različiti razina vlasti, da napravimo akcijski plan ki se bavi manjinskom problema­tikom s konkretnimi mjerami i konkretnimi proračunskimi sredstvi za rješavanje tih pitanj. Jučer smo imali otvoren sas­ta­nak u vladi sa svimi relevantni­mi ministri i dotaknuli sve te­me ke smatramo da tribaju bi­ti riješene. Nažalost, mnoge od njih traju već jako dugo kao rezidualne teme iz vrimena Mi­loševićeve agresije na Hrvat­sku. Kao odgovorna vlada po­slali smo vrlo jasne poruke i sugerirali načine kako da se ti problemi riješu. S te strane svaki od nas ima svoju ulogu i obaveze. Ča se tiče dijaloga, dobrosusjedstva, suradnje, nu­djenja našega iskustva u europ­skom procesu svim susjednim zemljam, mislim da je ovde stav moje vlade i mene osobno vrlo jasan“, istaknuo je premi­jer Andrej Plenković.

On je rekao da je s predsje­d­nikom Epp-a Josephom Daulom razgovarao o pitanji ka st­oju pred EU-om u sljedeći dvoji ljeti, od Brexita, priprava za sljedeće europske izbore do većljetnoga proračunskoga okvira i onoga ča se zbiva u hrvatskom susjedstvu.

Daul se je pred dvimi taje­d­ni sastao s timi člani predsjed­ničtva BiH Draganom Čovi­ćem, Bakirom Izetbegovićem i Mladenom Ivanićem, ki svi tri dohadjaju iz stranak ke pri­padaju Europskoj narodnoj stranki. Tema je bila promjena izbornoga zakona u BiH.

Plenković se je sas­tao s pred­sjednikom Europ­sk­o­ga vijeća Tuskom, ki ovih dani razgova­ra sa čelniki svih zemalj članic u sklopu pripravov za predsto­jeći summit EU-a 23. februara, na kom ćedu glavne teme biti institucionalna pitanja i već­ljetni proračunski okvir za raz­doblje po 2020. ljetu.

(rj/h)