Klausu Čenaru za šezdesetnicu: Živio!

Rodjeni Dolnjopuljanac uredski nadsavjetnik Klaus Čenar 19. decembra je navršio 60 ljet. Dugoljetnomu predsjedniku folklornoga ansambla Kolo-Slavuj, dugoljetnomu blagajniku Hrvatskoga štamparskoga društva, bivšemu seoskomu predstojniku političke općine Dolnje Pulje, predsjedniku farskoga savjeta fare Dolnja Pulja itd. željimo čestitati 60. rodjendan.

 

Tagovi: 

Reprezentativac Tome Parić najvršio 65

Bivši nogometaš i trener i sadašnji predstojnik Austrije Beč za športska zbivanja, Tome Parić je 7. oktobra bio navršio 65 ljet. Cindrofac Parić je počeo svoju karijeru kod mjesnoga nogometnoga društva Ask Cindrof. Športska nadarenost ga je peljala kako u inozemstvo tako i u austrijsku nogometnu reprezentaciju. Jur sa 17 ljet je Tome Parić kao nogometaš došao k Bečanskoj Austriji, naime 1964. ljeta.

 

Tagovi: 

Knjiga »560 ljet Devinsko Novo Selo«

DEVINSKO NOVO SELO — Croskat je prikgranični projekt u okviru čega je Hrvatski kulturni i dokumentarni centar inicirao projekt za povezivanje gradišćanskih Hrvatov iz Austrije i Slovačke. U vezi s tim je izašla knjiga o povijesti Devinskoga Novoga Sela s naslovom »Zlatna knjiga. Izvori o povijesti Devinskoga Novoga Sela« i je pisana na slovačkom jeziku.

Tagovi: 

Visoko odlikovanje za boricu u otporu

Katarina Sasso (86) je srijedu, 12. oktobra u saveznom kancelarstvu u Beču odlikovana »Zaslužnim znakom Republike Austrije u zlatu«. Rodjena Šuševka je jedina još živa aktivistica gradišćanskoga otpora za vrime nacionalsocijalizma. Kao 16-ljetna komunistkinja u otporu (Widerstand) je Katarina Sasso preživila brojne logore kao i KZ Ravensbrück.

 

Tagovi: 

Akademija vina slavi 20 ljet postojanja

Akademija vina u gradišćanskoj Rušti svečuje ljetos 20. obljetnicu postojanja. Rodjeni Cindrofac dr. Jožef Schuller pelja Akademiju od samoga početka. Onde nudu različne tečaje o vinu i izobrazbu, ka završava diplomom kao „Akademičar vina“ ili „Master of wine“. U hrvatskoj televizijskoj emisiji Dobar dan Hrvati je direktor Akademije vina u Rušti dr. Schuller bio gost u studiju.

 

Tagovi: 

Muzičar i poduzetnik Feri Fellinger 50

Feri se je rodio 12. julija 1961. ljeta, a točno na ov dan 2011. ljeta, na utorak, su svečevali u Gerištofu kako jur dugo ne. Skoro svi, ke pozna Feri, su bili na ov dan pozvani na prekrasnu feštu. Oko 200 gostov se je zabavljalo do rane zore, a more se reći da je skoro svaki od njih znao svirati barem jedan instrument, tako da su se gosti neprekidno zabavljali uz muziku i ples.

100. jubilej Dužijance — svetkovine bunjevačkih Hrvatov u Bački

Dužijanca je svetkovina završetka žetve, ka se u Subotici (Vojvodina; Srbija) javno i svečano slavi jur cijelo stoljeće. I ovput, na 100. Dužijancu, velike i reprezentativne proslave bunjevačkih Hrvatov blizu ugarske granice, bile su opet pozvane folklorne grupe kako iz same Subotice (Szabadag/Maria Theresienstadt) i okolice, tako i iz susjednih držav Hrvatske, Makedonije, Ugarske a isto i Ausrije. Ko­lo-Slavuj je zastupao gradišćanske Hrvate. 

 

Bruno Radaković je navršio 60 ljet

Potpredsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću (Hkd), Bruno Radaković, svečevao je 7. augusta svoj 60. rodjendan. Od 2006. ljeta pelja posle Hkd-a u južni kotari Gradišća. Rodjeni Pinkovčan se strastveno zanima za nogomet i ovo zanimanje unaša pri svojem angažmanu za Hkd. Tako je B. Radaković na primjer pokrenuo nogometni turnir u dvorani u Stinjaki, djela u komitetu, ki organizira Hrvatski nogometni kup i izbor gradišćanskih Hrvatov pri europskom nogometnom prvenstvu hrvatskih manjin.

Tagovi: 

Stoveti rodjendan Štefana Zvonarića

GORNJA PULJA — 11. julija zaslužni kulturni djelač, rodjeni Velikoborištofac vladin savjetnik Štefan Zvonarić svečevao bi svoj 100. rodjendan. Po školovanju u domaćem selu, Željeznu i Strebersdorfu je nastao učitelj najprvo u Filežu, Mjenovu i Keresturu, a po boju u Štumi. Od 1950. ljeta, do svojega umirovljenja je bio školski nadzornik Gornjopuljanskoga kotara.
 

Tagovi: