DEVINSKO NOVO SELO — Croskat je prikgranični projekt u okviru čega je Hrvatski kulturni i dokumentarni centar inicirao projekt za povezivanje gradišćanskih Hrvatov iz Austrije i Slovačke. U vezi s tim je izašla knjiga o povijesti Devinskoga Novoga Sela s naslovom »Zlatna knjiga. Izvori o povijesti Devinskoga Novoga Sela« i je pisana na slovačkom jeziku.

Autor je povijesničar dr. Jožef Klačka. Knjigu su prezentirali subotu, 8. oktobra, prilikom 560. obljetnice prvoga zabilježenja Devinskoga N. Sela. Knjiga ima četira poglavlja. Prvo se bavi onim dokumentom, u kom je selo 1451. ljeta po prvi put spomenuto. 

 

U drugom je spomenuta kanonička vizitacija, a treto poglavlje sadržava štatistike u vezi s poreznimi popisi i urbari. Četvrto poglavlje se bavi doseljenjem Hrvatov. Knjigu prevadjaju sada i na nimški jezik a predvidjeno da je i hrvatsko izdanje.

(uredn.)

Kategorije