Dva hrvatski krčmari — dva naši poduzetniki — obadva legende za živoga

Poli Gregorić, krčmar i poduzetnik u Klimpuhu je 28. septembra svečevao svoj 80. rodjendan a skupa s obitelju i najužimi rodjaki i prijatelji je slavio u domačoj krčmi, ka je jur davno prerasla i oblik i starinsku nakanu krčme: da se ljudi dobro i dovoljno napiju, se zabavljaju, ponekad i posvadjaju, onda opet podobru a da krčmar od toga more — zač ne i dobro — živiti! Danas je krčma Gregorić prvorazredni restoran s kim se more ponositi ne samo Klimpuh, nego svakako i gradišćanski Hrvati a ne na zadnje i cijelo Gradišće i susjedne regije.

 

KLIMPUH — Uz ime Poli Gregorić na samo Klimpuh nego najprvo Poljanci a pak i cijelo Gradišće daleko prik zemaljskih i državnih granic veže iskušenoga krčmara, ali i poljoprivrednika s korijeni i u mesariji. Zna kako triba zahadjati sa svojimi gosti, ča triba činiti i govoriti, a pred svim i reći, da mu rado dojdu u goste i ča im mora nuditi da bi opet došli. Iako je jur davno predao „komandu“ u ruke sina Polija ml., Poli st. još uvijek stoji na kormilu ovoga u medjuvrimenu jako modernoga „broda“, ki je prem ponekad i burnih vrimen preveslao sve vode. U hrvatskom društvu je Poli fiksna točka, a gdo dojde u Gregorićevu krčmu i ako onde ima Polija (ča je skoro svenek slučaj), zna biti siguran, da stari krčmar svenek ima zanimljivoga za povidati i da je gost uvijek kralj! Živio!

Tagovi: 

Top-Pinkovac svečuje 35 ljet postojanja i s istaknutimi koncerti

Tamburaški orkestar Pinkovac TOP je subotu 23. junija u domaćoj crikvi, nedilju, 24. u Inzenhofu a pandiljak, 25. junija u Beču u Crikvi Am Hof istaknutim i vrlo opaženim koncertom i prezentacijom svojega 6. nosača zvuka, CD-a s naslovm »Pinkovac u srcu« svečevao 35. obljetnicu svojega utemeljenja. Dugoljetni farnik Pinkovca, Ferdinand Sinković je skupa s jur pokojnim prof. Draganom Raljušićem iz Crikvenice (HR) utemeljio tamburaško društvo.

Bivši načelnik Janko Cvečko 80 ljet

DEVINSKO NOVO SELO — Jedno od 13 dice, i to su bile 3 sestre i 10 bratov u poznatoj hrvatskoj obitelji Cvečko je inž. Janko Cvečko. On je 8. maja slavio svoj 80. rodjendan. Od svojih mladih ljet je teško djelao najprvo kao sluga kod svoje tete Orše a kasnije skupa s drugimi brati, ocem i majkom na skupnom privatnom gospodarstvu. Po osnovnoj školi je uspješno apsolvirao sridnju poljoprivrednu školu u gradu Holič a je kašnje prošao u grad Skalicu kao učitelj. Visoku poljoprivrednu školu je završio u Nitri s „črljenom diplomom“.

Tagovi: 

Veliko slavlje jubilara farnika Branka Kornfeinda u Novom Selu

Nedilju, 4. marca novoseoska društva i općina su po sv. maši priredili veličanstvenu svetačnost jubilaru, farniku mr. Branku Kornfeindu, ki je 29. februara bio svečevao svoj 60. rodjendan. Kako je naglasio načelnik Štefan Mikula „…imam čast i radost kot načelnik sela Vam naznaniti, da je Novoseoski općinski tanač jednoglasno odlučio na svojoj sjednici 14. decembra 2011.

Tagovi: 

Učitelj i dopisnik HN Rudi Berlaković 60-ljetnik

Rudi Berlaković se je rodio 1. ožujka/marca 1952. ljeta u Velikom Borištofu — točno na klimatološki početak protulića. U protuliću se zbudi priroda i započne novi žitak — je to jur bilo simbolično i za Rudijev život? Mu je, znamda, tim jur bio u zipku položen angažman, ki će ga sprohajati kroz cio njegov život? Po osnovnoj školi u rodnom selu prelazi Rudi na gimnaziju u Gornju Pulju i po maturi na Pedagošku akademiju u Željezno. Od 1.

Tagovi: 

Povjesničar Dragutin Pavličević 80-ljetnik

Pred kratkim je prof. dr. Dragutin Pavličević svečevao svoj 80. rodjendan. Jedan je od brojnih znanstvenikov, ki su oci Simpozija Mogersdorf a kao vrsni povjesničar si je stekao ime i priznanje i med gradišćanskimi Hrvati. Uz brojne popularnoznanstvene članke i u Hrvatski novina  njegova knjiga »Moravski Hrvati« je u medjuvrimenu standardno djelo za sve one, ki se malo podrobnije zanimaju za moravske Hrvate.

 

Tagovi: 

Klausu Čenaru za šezdesetnicu: Živio!

Rodjeni Dolnjopuljanac uredski nadsavjetnik Klaus Čenar 19. decembra je navršio 60 ljet. Dugoljetnomu predsjedniku folklornoga ansambla Kolo-Slavuj, dugoljetnomu blagajniku Hrvatskoga štamparskoga društva, bivšemu seoskomu predstojniku političke općine Dolnje Pulje, predsjedniku farskoga savjeta fare Dolnja Pulja itd. željimo čestitati 60. rodjendan.

 

Tagovi: 

Reprezentativac Tome Parić najvršio 65

Bivši nogometaš i trener i sadašnji predstojnik Austrije Beč za športska zbivanja, Tome Parić je 7. oktobra bio navršio 65 ljet. Cindrofac Parić je počeo svoju karijeru kod mjesnoga nogometnoga društva Ask Cindrof. Športska nadarenost ga je peljala kako u inozemstvo tako i u austrijsku nogometnu reprezentaciju. Jur sa 17 ljet je Tome Parić kao nogometaš došao k Bečanskoj Austriji, naime 1964. ljeta.

 

Tagovi: 

Knjiga »560 ljet Devinsko Novo Selo«

DEVINSKO NOVO SELO — Croskat je prikgranični projekt u okviru čega je Hrvatski kulturni i dokumentarni centar inicirao projekt za povezivanje gradišćanskih Hrvatov iz Austrije i Slovačke. U vezi s tim je izašla knjiga o povijesti Devinskoga Novoga Sela s naslovom »Zlatna knjiga. Izvori o povijesti Devinskoga Novoga Sela« i je pisana na slovačkom jeziku.

Tagovi: