Na inicijativu studentov i studentic na Odsjeku za hrvatski jezik u Sambotelu, Hrvatsko štamparsko društvo je predalo izbor iz svojih tiskanih izdanj u minuli ljet i desetljeći da bi studenti i studentice hrvatskoga odnosno gradišćanskohrvatskoga raspoložili i potribnom literaturom. U prigodnom svečanom aktu potpredsjednica Hštd-a mr. Silke Bilišić 9. februara predala je ov književni poklon Odsjeku u Sambotelu.


SAMBOTEL — Potpredsjednica Hrvatskoga štamparskoga društva mr. Silke Bilišić je prošli tajedan u nazočnosti Žužane Meršić, profesorice hrvatskoga jezika; Nataše Možgon, lektorice iz Ogulina i Timeje Horvat, novinarke Hrvatskoga glasnika predala izdanja Hštd-a. Istaknula je u svojem govoru važnost jezika i bogate literature gradišćanskih Hrvatov s ov i onkraj granice. Kako smo dočuli od profesorice Ž. Meršić, Odsjek na kom se predaje i gradišćanska literatura, ima jako siromašnu knjižnicu. Studenti jako teško dostanu tekste u ruke od naših piscev, a najvažniji cilj bi bio, da oni studenti ki dohadjaju iz gradišćanskih sel, imaju mogućnost obogatiti svoju jezičnu kompetenciju i upoznati književnike.
Ovim darom je Hštd napravilo prvi veliki korak na polju suradnje u ufanju da ćedu studenti bolje upoznati svoj materinski jezik i čuvati svoju kulturu. Uz seriju knjig je Hštd darovalo i Gradišće Kalendare i Hrvatske novine, ke redovito čitaju i na Odsjeku za hrvatski jezik u Sambotelu.