Po 14. je organizirao hrvatski bal u gostioni Koli Hkd Veseli Gradišćanci skupa s mjesnom Hrvatskom manjinskom samoupravom. Počasne goste je pozdravio Štefan Kolosar, ki je predsjednik županijske Hrvatske manjinske samouprave Jura-Mošon-Šopron. Med časnimi gosti su bili Boris Golubić, konzul Veleposlanstva iz Budimpešte, delegacija iz matične zemlje Slavonije iz Cerića (Undanci imaju prijateljske veze sa Cerići, selu blizu Vinkovcev).

Po boju su Undanci sabirali pineze za novu crikvu u Cerići, jer stara je bila srušena a ku su prošlo ljeto završili zidati i ju posvetili.


UNDA — Domaćin Štefan Kolosar je pozdravio uz ostale i zastupnike Hrvatske državne samouprave i predsjednike mjesnih Hrvatskih samouprav iz Koljnofa, Bizonje, Staroga Grada, Umoka, Kisega, Gornjega Četara i Horpača. Imali su još goste i s druge strane granice ki su bili po prvi put na undanskom balu: iz Fileža, Mjenova, Gerištofa, Vorištana, Borištofa, Uzlopa i skoro cijeloga sridnjega Gradišća.


Kulturni program je počeo u sedam uri. Nastupile su pjevačice iz Unde, ke su jačile gradišćanske i slavonske jačke (slavonske jačke ih je naučio koreograf Srđan Buranić-Borota. Počeo djelati s plesači u prošlom misecu. Izvanrednim jačenjem je goste razveselila muška klapa Staro vino iz sridnjega Gradišća, Austrije pod peljanjem Ferija Fellingera. Domaće i slavonske pjesme su svirali domaći tamburaši pod peljanjem Djurdjice Balogh. Zadnja točka otvaranja ovoga bala su bili plesi undanskoga sela. Po programu je počela bogata večera ku zbog odličnih kuharic nijedni gosti nećedu pozabiti.


Dame su pri ulazu dostale torbicu levande za dar. Za večerom su si mogli kupiti srićke za vridnu tombolu. Skoro svaki gost je dobio nekakvu nagradu, a praznom rukom nigdor nije prošao domon. Za zabavu i ples je svirala Pinkica iz Petrovoga Sela s novom pjevačicom Sabinom Balogh iz Unde.
Hrvatski bal je završio u šesti ura jutro, jur se je vidnilo kad su zadnji gosti prošli domom. More se govoriti o vrlo zabavnom i uspješnom hrvatskom balu u Undi!

(šteko)

 

>> Galerija

Kategorije