Zastupniki hrvatskih društav pod krovom u Schwindg. 14 u Beču su se nedilju, 6. februara u Frakanavi spomenuli pokojnoga benediktinca patera dr. Augustina Blazovića. Dugoljetni dušobrižnik gradišćanskih Hrvatov u Beču bi ljetos bio navršio 90 ljet. Na obiteljskom grobu Blazovićevih (Galovićevih) na frakanavskom cimitoru su položili buket cvijeća, recitirali pjesme i se spomenuli p. Augustinovih zaslug. Spomenpriredbi otpodne (16.00) su se pridružili mjesni farnik Joško Kuzmić, zastupniki Hkd-a rodjaki i stanovniki sela.


FRAKANAVA — Hrvatski centar u Beču i u njem udomaćena hrvatska društva spomenuli su se svojega dugoljetnoga dušobrižnika Augustina Blazovića (* 29. januara 1921. u Frakanavi † 10. maja 2004. u Beču po kratkoj teškoj bolesti). 1940. ljeta u Pannonhalmi u Ugarskoj je zaredjen za benediktinskoga redovnika i primi ime Augustin. Kako je prilikom ove spomenproslave na grobu patera Augustina uz ostalo rekao mr. Ivo Domnanović, potpredsjednik Hgkd-a u Beču i kurator Hrvatskoga centra A. Blazović je došao 1949. ljeta u Beč i nastao dušobrižnik gradišćanskih Hrvatov u Beču. Po kratkoj i teškoj bolesti i jednom od najvećih vrhuncev u njegovom duhovničkom životu, gostovanju »Putujuće Celjanske Marije« u Beču umro je od teške operacije i po ispunjenom dušobrižničkom, pred svim i kulturnom životu u prvom redu i gradišćanskih Hrvatov u Beču.
Spomenpriredbu u čast pokojnoga patera Augustina Blazovića su pratili i Hkd-Gradišće, rodjaki pokojnika i prijatelji iz cijele okolice a došlo ih je približno 40. Pater Augustin Blazović je od 1949. ljeta do svoje smrti 2004. ljeta bio dušobrižnik gradišćanskih Hrvatov u Beču. Znatno se je angažirao u pojedini društvi i zgledao se je na katoličansku mladinu. Ivo Domnanović se je u kratki spomenuo zaslug Augustina Blazovića u pogledu na Hrvate u Beču. Renate Fazekaš iz Frakanave, Doroteja Zeichmann, Ewald Höld su recitirali po jednu Blazovićevu pjesmu, a i farnik u Frakanavi Joško Kuzmić se je s vjerskoga gledišća spomenuo pokojnoga velikana a je posebno spomenuo i njegove psalme. Jur nedilju, 30. januara se je farnik Kuzmić u sv. maši spomenuo A. Blazovića u svojoj prodiki i je recitirao i njegove dvi bitne pjesme, „Daruj mi“ i „Hrvatska gruda rodi sine, kćere“.

 

Gabriela Novak-Karall i Ivo Domnanović su pak položili vijenac na predivno uredjenom grobu koga krasi i kamen iz djelaonice kipara Tome Rešetarića.
U vezi s ovom spomenproslavom za patera Augustina Blazovića se je pojavio Petar Tyran s intervjuom na Hrvatskom radiju Orf-a Gradišće u kom je naglasio uz ostalo, da „gradišćanskohrvatska zajednica u Beču želji vlašću faru. Važno bi zvana toga bilo, da se u prvom redu stavi na čvrste temelje i da se stvori farski savjet. Tako da bi vjerska zajednica bila institucionalizirana a onda da bi imala bolje šanse za opstanak. Zvana toga bi se onda jače mogli zgledati na narašćaj, koga do sada nije u velikom broju. To bi se moglo postignuti znamda i u suradnji s Hrvatskim akademskim klubom.“ U vezi s tim je Petar Tyran pohvalio „sadašnje rješenje s kanonikom Tomom Krojerom, ki duhovnički i dušobrižnički opskrbljava i se brine za gradišćanske Hrvate u Beču. Želju za jačim rješenjem odnosno institucionaliziranjem kao vlašća fara su zastupniki Hrvatskoga centra jur predložili tadašnjemu biškupu dr. Pavlu Ibyju a zato jur zna i novi dijecezanski biškup dr. Egidije Živković“, je rekao P. Tyran, a „posebno dobra veza med Živkovićem i bečkim nadbiškupom kardinalom Christophom Schönbornom mogli bi u tom pogledu biti od koristi i uticati na pozitivno rješenje nakanov i željov gradišćanskohrvatske vjerske zajednice u Beču, ka ima svoje sidišće u Schwindgasse 14“.

(uredn.)