Hrvatski dijalekt sjevernoga Gradišća u prikazu stručnjaka Gerharda Neweklowskoga

Povodom 450. obljetnice naseljenja Hrvatov u Novom Selu na Hati je Društvo za muzej i kulturu po drugi put priredio online-predavanje, ov put s emeritiranim profesorom slavistike Gerhardom Neweklowskim. Poznati dijalektolog je u svojem predavanju u tri četvrt ure opisao naseljenje iz dijalektološke perspektive i je onda detaljirano razložio posebnosti govorov Hatov i Poljancev u prispodobi s drugimi govori gradišćanskih Hrvatov.

Hakovci u novom formatu svojemu klijentelu predstavljaju koruške Slovence i Slovenke

Jur duga ljeta postoju uskeveze med Hrvatskim akademskim klubom i Klubom slovenskih študentic i študentov na Dunaju (u Beču). Četvrtak, 6. maja su hakovke i hakovci pozvali na predavanje i su u okviru toga pozvali KSŠŠD, KSŠŠG i KSŠŠK (Klubislovenskih študentic i študentov u Beču, Gracu i Koruškoj) da predstavu povijest slovenske narodne grupe u Koruškoj, manjinsku identitetu i današnju situaciju. Razgovor i predavanja je moderirao predsjednik HAK-a Aleksandar Vuković.

S Tončijem Leopoldom otišao čuvar, bilježnik kao i arhivar našega jezika

Jedan od najplodnijih suvrimenih „štoričarov“ ali prije svega pjesnikov, Anton „Tonči“ Leopold nas je ostavio. Bog mu je darovao dug žitak sa skoro spunjenih 93 ljeta. A ipak čuda prekratko, da bi mogao sve izreći i napisati, ča se je nakupilo u njegovoj duši i njegovom umu a takaj i znatno prekratko, da bi zaista vridnovali njegovo značenje. Triba mu hvaliti za našu književnost ali pred svim na daru za čuvanje, bilježenje i arhiviranje našega jezika, ki je dijelom jur nestao, ali ga imamo još u arhivi, u knjiga na vrpca i na nosači zvuka.

95.400 eurov za HKD, HKDC i HNVŠ kao i za HAK povodom »100 ljet Gradišće«

Hrvatski Savjet za narodnu grupu se je četvrtak, 6. maja otpodne sastao na sjednicu u digitalnom prostoru. Polag rotacijskoga sistema, koga si je hrvatski Savjet sām dao u svojem poslovnom redu je Martin Ivančić, predsjednik Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga centra (HKDC), preuzeo predsjedavanje ovoga savjetodavnoga gremija, a dosadašnji predsjednik, Stanko Horvat, predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću (HKD), je opet potpredsjednik Savjeta.

Kroz ljeto kroz vrt – Malčiranje protiv haluge

Početkom maja se je zemlja obično jur dost zagrijala i priroda počinje jače goniti. Tako se u gredica pojavljuje i sve već haluge, ka se – ako je onde ne kanimo imati – mora mučno ispuknuti. Toplije vrime i brže isuši tlo i počinje se sezona zaljivanja. Da se točno to ne bi stalo, more se u maju početi malčiranjem različnimi materijali. Ki materijali su to i ča su njeve prednosti doznat ćete u ovom broju Kroz ljeto kroz vrt.

Tagovi: 

Gradišćanskohrvatski govori — veliko blago u jednoj čitanki

Nedavno je izašao drugi svezak velikoga znanstvenoga projekta Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga centra s nazivom »Gradišćanskohrvatski govori«. Po prvom svesku, ki daje pregled o gradišćanskohrvatskoj književnosti, nje usmenoj predaji tr intepretira pojedine pisce i prikazuje jezik tih djelov, je sada izašao drugi dio »Po našu — ozvučena čitanka«. Projekt o dijalekti su pokrenuli 2012. ljeta, od onda se je po hrvatski seli u Austriji, Slovačkoj i Madjarskoj snimilo 390 razgovorov. Cirka jedna minuta snimke iz svih tih sel je sada uspila u drugi svezak, u tzv. „čitanku“.