HKSS pozvao je subotu, 28. oktobra na prezentaciju Jandrofske kuharice u domu kulture u Hrvatskom Jandrofu. To je ujedno bio i mali festival domaćih tamburaških sastavov i zbora u Slovačkoj.

Hrvatski Jandrof – Ovu kuharicu autorskoga dvojka, sestar Zuzane Žiakove i Alene Jankovičove predstavio je Petar Tyran. A potom je 20 autoric i dva autori „posolilo“ knjigu i slijedila je velika degustacija brojnih slatkišev po recepti (iz ove knjige) jandrofskih žen i muži. Dvojezična, hrvatsko-slovačka Jandrofska kuharica je bogato ilustrirana odličnimi slikami Andreja Žiaka a dizajnirao je knjigu multitalent sela Tome Janković.

Ovom knjigom su se Jandrofke i Jandrofci opet jednoč pokazali i dokazali kao uzor, dobra pelda za pametno, većjezično i multikulturno suživljenje. Kljetu da će izajti i hrvatsko-nimško izdanje ove Jandrofske kuharice, onda u izdanju hkdc-a u Željeznu – je najavio predsjednik HKSS-a Rado Janković.

Jandrofska kuharica zbornik je originalno domaćega, obgaćeno sa susjedljevim, profinjeno s tudjim ko je prisvojeno kao domaće. Kako je rekao Petar Tyran povodom prezentacije „Ova kuharica brojnih jilišev i peciva je livaonica, veliki skupni lonac svega toga, ča za mene znači Jandrof i Vaši ljudi: ki cijenu svoje, ali ne oduravaju drugo, ki se daju obogatiti od nečega drugoga i drugih ljudi i tim kažu tim drugim, ki su znamda uskogrudniji, kratkovidniji i manje tolerantni „Po- glejte ovo imamo, i ovako gre, još i bolje!”.

A to se vidi i u ovoj kuharici, ča je knjiga s recepti tipičnimi za tradicijsku kuhinju u Hrvat- skom Jandrofu/Jarovcu/Kroatisch Jahrndorf/Horvátjárfalu i okolice. Jandrofska kuhinja ishadja od izvorne kuhinje starohrvatskih kolonistov, ka je bila skoro 500 ljet dugo pod uticajem i u kontaktu s madjarskom, austrijskom, slovačkom i češkom kuhinjom.

A sada jur citiriam Radoslava Jankovića iz uvoda u ovoj prelipoj i bogato ilustriranoj knjigi: „Jandrofska kuharica je spominak na jandrofske majke, staramajke (babe) i njeve prethodnice.” U ovoj kuharici su zabilježeni recepti za različite namaze, supe (juhe), kao i za klasična jila i kolače, ke su se bile kuhale u naši hrvatski obitelji u Hrvatskom Jandrofu i ke se u ovde u seli kuhaju do dana današnjega.

Glavna ideja za ovu knjigu je bila ljubav za kuhanje i pečenje, kao i očuvanje pojedinih, danas jur manje poznatih ter popularnih jilišev. Kad si po ovoj kuharici doma jilo skuhate, znamda ćete si reći, „ali moja majka je to kuhala drugačije“. Ovo je sasvim razumljivo, kad svaki pojedini recept je original kako ga pripravlja obijelj, ka je dala recept na raspolaganje i hranu rado pripravila.

Gastronomija je na svaki način jedan od identifikacijskih znakov svake narodne grupe. Isto tako i starohrvatska gastronomija iz Hrvatskoga Jandrofa na poseban način pomaže da bolje upoznavamo žitak naših prababov i pradjedov ter na zadnje i bolje upoznavamo Hrvate u Slovačkoj. Velika hvala pripada šikanim ženam i mužem, ki su nam za ovu kuharicu stavili na raspolaganje svoje recepte.“

Kako je istaknuo Petar Tyran „Triba čestitati ovomu sestričnomu dvojku Zuzani Žiakovoj i Aleni Jankovičovoj, da su se latile ovoga posla, koga su napravile, u tom sam si siguran, i s velikim veseljem i zadovoljstvom – iako knjigu složiti, prelomiti, skorigirati a pak i tiskati svenek je i težak i mukotrpan i dugotrajan posao. No, zato su se pak ionako pobrinuli Rado i Tome Janković kao i Mirko Berlaković (korektor), a da ne pozabimo na ilustraciju ove kuharice, dakle na odlične slike Andreja Žiaka – a s Hrvatskim kulturnim savezom u Slovačkoj imate i potentnu hrvatsku organizacijuj ka ovo more i financirati.“

Ali triba čestitati svim, ki su sudjelovali pri i u ovoj knjigi i se ponositi s njom, triba širiti ovu kuharicu po svi kanali – kako i sve ostale knjige o Jandrofu i jandrofske muzičke produkcije.

Dajte si dobro račiti i Bog nek vam blagoslovi!

U bogatom i na visokom nivou muzičkom programu su nastupili tamburaške grupe Konjic iz Jandrofa i Čunova, sastavi iz Hrvatskoga Groba i Devinskoga Novoga Sela, a na kraju je još zmožno zajačio Jandrofski muški zbor uz pratnju tamburašev. Kako je najavila Marija Hanny, ka je peljala kroz ovu prezentaciju, Konjic predvidja za kratak čas izdati svoj prvi nosač zvuka, CD, a predvidjeni su i četiri božićni koncerti, po jedan u svakom od četirih hrvatskih sel u Slovačkoj početkom adventa.

Petar Tyran

Kategorije