Mesopusni ophod u Novoj Gori

Datum: 
sub, 02/18/2023 - 10:00

 

Tenisklub ASVÖ Nova Gora poziva subotu, 18. februara, na svoj tradicionalni mesopusni ophod.

Početak je u 10:00 dopodne kod prostoja društva. Navečer od 19:00 će se onde održati i mala meopusna zabava.

 

Početak: 10:00

Kade: Tenisklub ASVÖ Nova Gora, Nova Gora

Kade imamo dom tamo idemo i domom i se moremo ćutiti doma

O temi stana ili ipak doma ćemo u Hrvatski novina sigurno još već puti pisati. Pred svim i zato kada se sada ipak na sve veći javnih zgradov moru najti i hrvatski natpisi, ki u nimškom imaju privisak -haus. Tako na primjer i Feuerwehrhaus, Kulturhaus, Gemeindehaus, Schenkhaus, Zeughaus itd. Analogno nimškomu jeziku smo to u prošlosti uglavnom prevodili sa stan i smo je na naše javne zgrade napisali velikimi slovami uz nimški ili ispod nimški – pravoda nikada ne iznad nimškoga, jer to bi bila prevelika čast za hrvatski – Općinski stan (u Frakanavi još i opčinski stan), Kulturni stan, Ognjobranski stan, itd.

Dičji fašinjak u Pinkovcu

Datum: 
ned, 02/19/2023 - 14:00

 

Kazališno društvo Dugava poziva n Fašinjak! U okviru priredbe će se nedilju, 19. februara održati dičji fašinjak u seoskoj dvorani u Pinkovcu.

Goste čekaj različni poharaj, a zvana toga će Osnovna škola Pinkovac predstaviti igru s lutkami.

 

Početak: 14:00

Kade: Dvorana, Pinkovac