„Leti, leti zmaj” se zove najnoviji CD za dicu, ki je pred kratkim izdalo Hrvatsko kulturno društvo. Izbor jačak bazira na pjesmarici i mapi „Hrvatski za dicu”.

ŽELJEZNO – Jur duglje je bilo u gradišćanskohrvatskoj sceni tiho na području muzike za dicu. Samo JIGT i Hajdenjaki, na svoji youtube-kanali, i novogorska dica, s CD-om Naš lipi novi svit, su opskrbljavali čuvarnice i osnovne škole s novimi dičjimi jačkami. S novim ljetom se je to sada malo minjalo: Leti, leti zmaj – Jačke za male i velike doprimi opet promjenu u svit dičje muzike. Nicole Varga i Zlatka Gieler su izabrale 13 jačak i 5 pjesmice iz pjesmarice i mape Hrvatski za dicu, ku je HKD izdao 2019. ljeta za čuvarnice, osnovne škole i roditelje.

Moderni oblik i vrhunski muzičari

Jur oblik albuma pokaže na suvrimeni i moderni pristup muzičkoga produkta. Za oblikovanje su si odgovorni pozvali posebne umjetnice i umjetnike za pomoć. Tako su dica Dičje grupe Viverica s njevimi slikami polipšali CD kot i broširu s teksti. Za layout je bio odgovoran Philip Hauck-Tyran.

I iz muzičkoga pogleda su sudjelivali zvanaredne glazbenice i glazbeniki gradišćanskohrvatske scene: Filip Tyran, Kristijan Jambrić, Pavel Maly, Radoslav Janković ml., Nicole Zeichmann-Omischl i Tome Janković. Podupirali su je zvana toga Franz Oberthaler i Andrej Zahorec.

Relativno nepoznate jačke, ke ostanu u uhu

Od sanjarskih i polaganih melodijov, ča do friških ritmičkih i veselih jačak nudi ov album šarolik miks muzičkih djel za dicu - a i sve druge (starje) slušateljice i slušatelje. Muzika pri tom nije klasična muzika za dicu u običnom smislu - nego se prezentira u čuda kompleksnijem i punijem stilu, ki obogaćuje svaku pojedinu jačku. Za aranžmane pjesmov je bio odgovoran Filip Tyran, kot i kod dvih jačak Tome Janković. Pred svim mnogovrsnost instrumentov, ke su za čut na CDu, je posebni muzički doživljaj za male i velike. Tambure su pritom isto tako zastupane kot i violina, gitara, klarineta i ukulela - da bi se samo neki imenovali, a naravno se ne smi zaboraviti na izvrsne glase jačkaric i jačkarov!

Izabrane jačke su relativno nepoznate u našoj sceni. To ali jako ne bludi, jer idu melodije i teksti friško u uho i se moru vrijeda sobom jačiti i zujiti. Ipak su naravno i jačke uspile na album, ke su i med gradišćanski Hrvati jur proširene: Antuntun je jur zdavno dičji hit, a i Glava, ramena, koljena i Bože ti si svit stvorio, jačka Branka Kornfeinda, se jur ljeta dugo jaču širom Gradišća. Ali svejedno ka jačka se pušća, dobra volja je slušateljicam i slušateljem sigurna. S različni elementi džeza i bluesa moru odrašćeni djelomično još i lako pozabiti da je CD zapravo dičji.

Novi album je ada za obiteljske kotrige svake starosti poseban muzički doživljaj - a za veselu zabavu se na primjer i snimljene karaoke verzije pjesmov odlično nudu za skupno jačenje! Gdo je nastao znatiželjan more novi CD Leti, leti zmaj za 12 € kupiti kod HKD-a kot i u Hrvatskom centru.

Dijana Jurković