Mesopusno klalo i zabava u Filežu

Datum: 
sub, 02/18/2023 - 09:00

 

SC Filež poziva 18. februara na mesopusno klalo. Cijeli dan se nudu različne programske točke kot na primjer tombola.

Likud, Graničari, Mladina i Okoliš Filež pozivaju u 15:00 na fileški Karneval s grupom Čebogar u rastok Prandler. U 17:00 će biti skupni ophod na klalo u filešku dvoranu za priredbe. 

Od 19:00 ćedu goste u seoskoj dvorani  onda zabavljati Brunnthaler Kirchturmspatzen.

 

Početak: 09:00

„Ako dobro gluši je dobro“ – valja i za naše hrvatske bale!

Američki jazz-pijanist i skladatelj Duke Ellington (* 29. april 1899., Washington – † 24. maj 1974., New York City) je o svojoj ali i muziki principijelno rekao „Ako dobro gluši onda je dobro“ (If it sounds good it is good). To valja pravoda ne samo za američki džez/jazz, nego za svaku vrstu muzike svagdir na svitu, dakle i med Hrvati a posebno i med gradišćanskimi Hrvati. A u medjuvrimenu smo jaki skoro u svi žanri zabavne (U) i ozbiljne (E) muzike.