»Krowodnrock« — sampler, uzorak devet domaćih muzičkih grup na CD-u

Na YOUTUBE-kanalu HKD-a u subotu, 19. decembra — na mjesto predvidjenih nastupov brojnih muzičkih domaćih grup uživo na pozornici u KUGI, ča su korona mjere onemogućile — smo mogli biti svidoki povijesnoga muzičkoga pothvata, kakovoga još nismo imali u našoj domaćoj hrvatskoj muzičkoj sceni niti u Gradišću niti u Beču: Fenomenalni i genijalni snimateljski tandem Tom&Hawk (Tome Janković: zvuk i Filip Hauck-Tyran: slika) u studiju p6 u Hrvatskom Jandrofu su producirali muzički sampler s ukupno devet muzičkih grup, od kih su neke zaista i rock-bendi. Snimili su na video njeve nastupe na pozornici u Velikom Borištofu u KUGI i to emitirali na zgora spomenutom YOUTUBE-kanalu. Tim se to i svenek i svaki čas ponovno more pogledati i uživati u ovoj produkciji, projektu HKDa, ka je kako se ufamo, putokaz u budućnost naime kako bi mogli nastaviti, i čim!

Tagovi: 

»Krowodnrock in concert online« Audio-vizualni je muzički leksikon

Po prvoj od dvih tandem priredabu novembru u Novom Selu u organizaciji Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga centra s jakim SP-obilježjem je sada Hrvatsko kulturno društvo priredilo svoju priredbu povodom »100 ljet Gradišće«, ka je u svoji govori isto bilo pandan, naime sada VP-obilježeno. To očigledno i zrcali partijsko političke težine ovih dvih društav, ka su mogla uvjeriti Savezno kancelarstvo da im dodili po 25.000 €.

Snig i ptice

Prošli tajedan nas je presenetio snig i pokrio cijeli vrt s debelim slojem bijele lipote – prava rijetkost u naši kraji. Vrt sada u decembru miruje i zvana odstranjenja sniga i vridni vrtljari miruju. Ča ipak moru djelati – gledati goste u vrtu, zimske ptice.

Tagovi: 

Poznati su prijedlogi za novu periodu Savjeta za hrvatsku narodnu grupu

Prošli pandiljak, 13. decembra, je završio rok za prijedloge društav, VP- i SP-stranke kotno Crikve za novi Savjet za hrvatsku narodnu grupu. Savezno kancelarstvo će na osnovi toga nominirati nove savjetnice i savjetnike za novu periodu od 2022. do 2025. ljeta. Konačno odlučuje Savezno kancelarstvo o nominaciji novih savjetnikov i savjetnic. Med nominiranimi se uz poznata lica more najti i nekoliko novih zainteresiranih osob.