Po prvoj od dvih tandem priredabu novembru u Novom Selu u organizaciji Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga centra s jakim SP-obilježjem je sada Hrvatsko kulturno društvo priredilo svoju priredbu povodom »100 ljet Gradišće«, ka je u svoji govori isto bilo pandan, naime sada VP-obilježeno. To očigledno i zrcali partijsko političke težine ovih dvih društav, ka su mogla uvjeriti Savezno kancelarstvo da im dodili po 25.000 €.

Poruka u obadvi priredba je bila prilično ista: mi slavimo da smo jur 100 ljet kod Austrije i smo srićni, da živimo u tako tolerantnom, otvorenom i mirnom društvu, u kom svaki svakoga podnaša, cijeni i poštiva. To je zaista veličanstven cilj i zaista bi se mogao ostvariti, ako se to pokušava sa svih stran, ako i većinski narod kaže svoju toleranciju i otvorenost iako o nije samo jednosmirna ulica od manjine prema većini.

Pravoda se je u ovom jako hvale vridnom i u zadnjem hipcu ostvarenom projektu hvala bogu i diferencirano gledalo na prošlost i sadašnjost a tim i na budućnost, a u tom onda odgovara, da je ovo projekt za budućnost —iako je u stvari vrlo jakimi reflektori i mikrofoni rasvitlio i snimio prošlost: muzičke sastave iz minulih 40 i manje ljet i ča sve su stvorile i kako su se razvile pod skupnim nazivnikom „Krowodnrock“ (rič je izuma Ericha, Lukasa Rešetarića).

Iako dugo nije potpun popis rock- i drugih sastavov na ovom nosaču zvuka, CD-jki »Krowodnrock« — ki je za naše prilike mega projekt — ovde moremo najti u glavni crta to, ča se danas podrazumiva pod Krowodnrock, ali prošireno i Krowodnpop i Krowodnfolk. Mogli bi ovo nazvat i i audio-vizualni muzički leksikon, ki je s pogledom na snimanje apsolutno vrhunski produkt, s kim se moremo pokazati ne samo doma nego i svagdir „vani“.

Ali ako pogledamo na većkrat izraženu želju onda bi se ovo zaista moglo viditi kao pogled u budućnost, jer svi su zapravo istoga mišljenja i rekli unisono, da ovakovim ili sličnim projektom na svaki način triba nastaviti, i da bi u buduće mogao slijediti ovakov nosač zvuka, na svaki način s čim već domaćih muzičkih grup. A morebit ćedu neke od sada odsutnih znamda najti put najzad hrvatskomu rocku, reggae-u, skunku ili bar čemu.

Moguće da ova prva Krowodnrock CD-jka bude i povod, da se pojavu muzičke inicijative izvan sridnjega Gradišća i KUGE, ka je bez ikakove sumlje bila pravi pionir u našoj nedavnoj ali pred svim i suvrimenoj muzičkoj sceni. Da imamo muzičkoga potencijala smo sada opet jednoč jako upečatljivo pokazali i dokazali — isto kako i to da sada imamo konačno i naše (neprošireni Band aid) nego krowodnrock-aid s „Novo zutra“, ku jur željno čekamo uživo!

Kategorije