Na za hakovce netipičnu srijedu su održali svoju generalnu sjednicu, a to u hibridnom obliku. Pri sjednici su ponovno odibrali Aleksa Vukovića za predsjednika. U drugu periodu predsjedničtva ide s novim odborom.

BEČ — Srijedu, 15. decembra, su se člani Hrvatskoga akadmeskoga kluba okupili u domaćem Hrvatskom centru kot i doma pred laptopi. Hibridna sjednica je omogućila sudjelovanje s već kih mjest, kih 15 iz Centra, daljnjih desetak od doma.

Pri sjednici se je odibrao novi odbor. Dosadašnja blagajnica Dorica Zvonarić, ka je bila šest ljet u funkciji, potpredsjednica Eli Šatović i tajnica Tereza Grandić su napustile odbor. Mjesto blagajnika je preuzeo dosadašnji zamjenik blagajnice Marijan Buranić. Njegova sestra Vera – kaje i u Centru zaposlena – je odibrana za novu tajnicu. Na mjesto potpredsjednice je odibrana Sophie Hajszan, ka je do sada bila zamjenica tajnice. Odboru su se ljetos pridružila troja nova lica: Marica Zvonarić, Lara Heisinger i Lara Zončić su jur duglje u HAK-u aktivne. Sada su se odlučile preuzeti funkcije u odboru. Marica Zvonarić, ujedno i urednica Novoga glasa, je nastala potpredsjednica. Lara Heisinger će zastupati tajnicu a Lara Zončić blagajnika.

Novi i stari predsjednik Aleks Vuković je pri sjednici dao opširan pogled najzad i najpr. Kot i sva druga društva su se i hakovci borili sa zatvaranji. Rješenje je ispalo kot i 2020. ljeta: Nekoliko hakovskih večerov se je odrinulo u internet odnosno na friški zrak, kot na primjer kod jur drugoga Rallyja kroz Beč. Veliki projekt, ki je ostao od 2020. ljeta je bio prikgranični seminar Jezik prez granic. Toga su hakovci u okviru erasmusplus-projekta priredili skupa s HKSS-om, DGMUom i UHSI-om. Uspješan projekt s 40 sudionikov kanu i kljetu opet ponuditi. Ovakovi projekti da su važni za uključenje čim već mladih u djelovanje društva. Drugi projekt, ki kanu u vezi s tim opet oživiti, je Dan sridnjoškolcev, rekao je Vuković.

Na dan generalne sjednice je glavni urednik Novoga glasa Konstantin Vlašić mogao i najaviti zadnji broj tiskanoga časopisa. Otkad je Novi glas lani prešao u online svit, zabilježi online medij konstantan porast štiteljev i pretplatnikov. Tiskani časopis kani društvo nadalje izdavati, ali predvidjeno je, da se smanji broj tiskanic na broj plaćenih pretplatov. Drugi tiskani produkt je Pinkovčan Vuković isto mogao najaviti. HAK će kljetu na novo tiskati rasprodani udžbenik Glasi. Projekt su hakovci ljetos počeli i ga kanu kljetu prezentirati.

Ljetošnji Dan mladine se je održao na drugi način, naime u troji seli iz sjevera do juga. Neobičan koncept je bio rezultat nesigurnosti kod planiranja. Kot je rekao Aleks Vuković kani HAK kljetu opet prirediti Dan mladine na jednom mjestu, a to na sjeveru. Uz raspisanje naticanja će društvo objaviti anketu o načinu održavanja Dana mladine. S tim kanu hakovci doznati mišljenje pohodnikov i po potriboći adaptirati koncept najvećega festivala gradišćanskih Hrvatov.

Kategorije