Prošli tajedan nas je presenetio snig i pokrio cijeli vrt s debelim slojem bijele lipote – prava rijetkost u naši kraji. Vrt sada u decembru miruje i zvana odstranjenja sniga i vridni vrtljari miruju. Ča ipak moru djelati – gledati goste u vrtu, zimske ptice.

Kad snig pada

Kad je prošli četvrtak zameo snig sve vrte, ostala je samo već jedna zadaća. Grmi i stabalja, ki su trpili pod velikimi količinami mokroga i teškoga sniga, osloboditi toga tereta. Metlišćem se pažljivo trese snig s grmov i drivov. Na ov način se more prepričiti, da se kiće otkine. Ako se je kiće ipak otkinulo, triba odrizati kitu tako, da ostane gladak rez. Tako se smanjuje površina za upadanje infekcije.

Krmiti ptice

Krmljenje ptic ima u Austriji dugu tradiciju. Krmljenje se ne smi gledati kot mjera za zaštitu ptic, jer samo nekoliko vrsti profitiraju od ponude krme u vrtu. Ipak se mora krmljenjem u vrtu privući ptice, ča ima pred svim pedagoški aspekt. Gledanjem ptic se človik nauči prepoznati različne vrsti i već cijeni ptice. Tako će se kot daljnji korak morebit i zalagati za dobrobit ptic.

Kada krmiti

Obično se preporučuje krmiti od novembra do februara. Obično vladaju u to razdoblje niske temperature, ke olakšaju obdržavanje higijene u hižici za ptice. Tako se prepriči prenošenje bolesti. Zato je i važno, da ptice ne moru gaziti po krmi. Zvana toga je u zimi mogućnost viša, da se različne ptice približuju kućici.

Ča krmiti

Različne ptice tribaju različnu hranu. Najveć ptic žere suncokretove košćice, najbolje neistribljene, jer onda ostanu ptice duže kod hižice. Zebe i sinice takaj ljubu različna simena. Ako kupite gotovu krmu za ptice, je čuda puti tako, da je jako čuda pšeničnoga zrnja unutri, ča ptice samo u zadnjoj konsekvenciji žeru. Čuda puti hitu pšenicu na pod, ča privlači štakore I miše. Najbolje je ada, ako sami „producirate“ krmu za ptice, a to s tim, ča sadite u vaš vrt. Posadite domaća grmlja s plodi, ke prik zime ostavite. Ovu ponudu ćedu rado primiti kosi i drozdi. Ostavite simena na biljka za zebe i sinice i ne pokrijte kompost, da moru i onde rovati za krmu.

Ura zimskih ptic

Za sve ljubitelje zimskih ptic, se jur po 13. put održuju takozvane ure zimskih ptic. U razdoblju od 6. do 9. Januara prosi udruga Birdlife Austrija za brojenje ptic. A tako funkcionira. Odredite jednu uru u tom razdoblju i gledate na jedno mjesto, na primjer na hižicu za ptice, na odredjeni grm ili na kakovo mjesto na polju. Jednu uru ćete sada napisati broj i vrst ptic, ke najednoč vidite. Po jednoj uri morete javiti najviši broj ptic, ki ste najednoč vidili. A ako niste vidili ptice, je to isto rezultat, ki se neka javi.

Kategorije