»Franzl Design Award«: Charlotte Lassalle i Filip Hauck-Tyran za etiketu vina

Mladi grafički dizajner Fi­lip Hauck-Tyran je skupa s Cha­r­lotte Lassalle dobio nagr­a­du »Franzl Design Award« za naj­bolje pakiranje i za sve a­s­pekte označivanja produkta. Stručni žiri je s prvim mjes­tom odlikovao etikete za pr­vo vino mladoga vinograda­ra Lu­ke Zeichmanna iz Dol­nje Pulje. Etiketu je kreirao Fi­lip Hauck-Tyran ods. njegovo poduzeće Wiener Hand­werk Design, s likovnom um­jetnicom Cha­r­lotte Lassalle.

70. Hrvatski bal i »Hrvatska Graševina«

Prošlu srijedu (23. 11. ’16.) u Hrvatskom centru Gabriela Novak-Karall i Petar Tyran prezentirali su program jubilarnoga 70. Hrvatskoga bala i sažetu povijest toga du­goljetnoga dogadjaja, dok je obitelj Jagšić predstavila bal­sko vino ­mag. Georg Vuković je blago­slovio. Prezentaci­ja je bila p­opraćena prigodno odabra­nim repertoarom u iz­vedbi Hanes-Lasaković-trija ki je n­azočnim savršeno do­ča­rao ugodjaj i atmosferu prvo­ga Hrvatskog bala prije 69 ljet.

Prezentacija »Muslavoga burgunca« Luke Zeichmanna

Za vrlo zanimljivu no­vu pojavu na području vi­narstva je odgovoran mladi agronom Luka Zeichmann iz Dolnje Pulje. 23-ljetni hobi-vi­nogradar je srijedu, 29. aprila u Beču predstavio svoje prvo vino s imenom »Muslavi bijeli burgundac«. Vino bez ikakovih dodatnih začinov i bez filtrac­i­je je takozvano organsko vino. Ovim neobičnim načinom pr­o­duciranja vina se vrlo ozbiljno i uspješno bavi mladi agronom Luka Zei­chmann: Napravio je 500 litrov vina s 13,5 posto alkohola, a njegovi trsi se naha­djaju u dolnjopuljanskoj gori.

 

Opatija se je predstavila u Beču — nekadašnji c. & k. sjaj u novom ruhu

Opatija, jedan od najeksklu­zivnijih hrvatskih turisti­čkih ciljev, je pred kratkim u Be­ču prezentirala svoju turisti­čku ponudu. U Kursalonu Hübner su bili zastupani na­­j­bolji hoteli i restorani Opatije. Gosti su mogli kušati kulinarske specijalitete od morskih plodov do slatkarijov i vino iz Hrvatske, a zabavljala je klapa iz Opatije. Zvana toga su predstavili ak­­tualne investicijske projekte za turizam. Glavni organi­zatori su bili „novopečeni“ Istrijani odnosno Opatijci Manfred Matzka i Anica Matzka-Dojder (Spö) sku­pa s direktorom Kursalona Josipom Šušnjarom na jednu i Gradom Opatija s gradona­čel­­nikom Ivom Dujmićem i županijom na drugu stranu.

Mali hoteli u Hrvatskoj uvjerili Austrijance u kvalitetu hrvatske ponude

„Small and Friendly“, na­ziv je predstavljanja dvadesetak najboljih obiteljskih i malih hotelov iz cijele Hrvatske au­strijskim novinarom i turis­tičkim agentom održane u pandiljak navečer, 23. marca u prepunom hrvatskom res­toranu Konoba u Beču. Be­čku promociju malih hotelov tr razgovore s austrijskimi touroperatori organizirala je Hrvatska udruga obitelj­skih i malih hotelov a je bila u restoranu Konoba u Ler­che­n­felderstraße 66-68.

 

BEČ — Bečku promociju ma­lih hotelov tr razgovore s a­us­trijskimi touroperatori u skl­opu poslovnih djelaonic or­ganizi­ra­la je Hrvatska udruga obitelj­skih i malih hotelov na čelu s predsjednikom Šimom Klari­ćem zajedno s direktorom pred­stavničtva Hrvatske turis­tičke zajednice u Beču, Rankom Vl­atkovićem. Na promociji su, izmed ostalih, bili nazočni i hr­vatski veleposlanik u Austriji Gordan Bakota, voditelj konzularnoga odjela Branimir Lon­čar i savjetnica za gospodarstvo u Veleposlanstvu RH u Au­s­triji Tanja Mrvoš.