„Small and Friendly“, na­ziv je predstavljanja dvadesetak najboljih obiteljskih i malih hotelov iz cijele Hrvatske au­strijskim novinarom i turis­tičkim agentom održane u pandiljak navečer, 23. marca u prepunom hrvatskom res­toranu Konoba u Beču. Be­čku promociju malih hotelov tr razgovore s austrijskimi touroperatori organizirala je Hrvatska udruga obitelj­skih i malih hotelov a je bila u restoranu Konoba u Ler­che­n­felderstraße 66-68.

 

BEČ — Bečku promociju ma­lih hotelov tr razgovore s a­us­trijskimi touroperatori u skl­opu poslovnih djelaonic or­ganizi­ra­la je Hrvatska udruga obitelj­skih i malih hotelov na čelu s predsjednikom Šimom Klari­ćem zajedno s direktorom pred­stavničtva Hrvatske turis­tičke zajednice u Beču, Rankom Vl­atkovićem. Na promociji su, izmed ostalih, bili nazočni i hr­vatski veleposlanik u Austriji Gordan Bakota, voditelj konzularnoga odjela Branimir Lon­čar i savjetnica za gospodarstvo u Veleposlanstvu RH u Au­s­triji Tanja Mrvoš.

 

„Trend Austri­jancev u stalnoj je uzlaznoj puta­nji, volu nas i cijenu ča pokazuje i najnovija relevantna anketa austrijskoga Insti­tuta za istraživa­nje slobodnoga vrimena i turi­zma Peter Zellmann čiji rez­ul­tat pokazuje da je Hrvatska kao destinacija za odmor 2015., prvi put pretek­la Italiju, rekao je Vlatković otva­rajući bečku promociju. Predstavio je pozi­tivne turističke re­zultate RH ostvarene prošlo ljeto s osvrtom na Austriju i o­stvarenih 1,1 milijun dolaskov (+4,5% od priklani) i prik šest milijuni noćenj, čime je u stru­kturi dolaskov prema emotivni­mi trži­š­ći zauzela 3. mjesto, od­mah iza Njemačke i Slovenije.

 

Dodao je kako je značajan podatak da su već od 60 posto Austrijancev, stalni gosti u našoj zemlji, kao i podatak Bank Austrije da za protuvrid­nost eura u RH Austrijanci d­o­staju čak 46 posto već nego u njevoj zemlji, ča znatno doprinosi turističkoj konkurentnosti Hrvatske.

 

Sve to ide u prilog segmentu ponude malih obiteljskih hotelov, ki su sve važniji subjekt u hrvatskom turizmu, posebno u programu „Hrvatska 365“ usmirenom na privlačenje turistov tijekom cijeloga ljeta, ustvrdio je Vlatković.

 

„Ovde smo da austrijskim go­stom prenesemo poruku da je većina naših hotelov visoke kategorije i da se po vrhunskoj kvaliteti, ponudi i sadržaji ne razlikuju od onih u Austriji, Italiji, Francuskoj i drugi europski i svitski destinacija, rekao je predsjednik Nacionalne udruge obiteljskih i malih hotelov Klarić, dodavši kako je u Udrugu učlanjeno prik 200 hotelov iz svih dijelov zemlje, ki nude oko 15 tisuć posteljev.

 

U uspostavi suradnje naših hotelov sa stranimi agencijami pomaže nam novi B2B online sustav ki agencijam omogućava uvid u slobodne kapacitete i o­nline rezervaciju, ne samo hiž nego svih paketov ke nudu naši hoteli, od obiteljskoga turizma i wellnessa prik gourm­e­ta i heritagea (bašćina) do aktivnoga odmora i pustolovnoga turizma, naglasio je.

 

Po Beču, istu prezentaciju malih hotelov uz tradicionalnu Hrvatsku večeru, najavio je i u Münchenu, Pragu i Milanu. Veleposlanik Bakota govorio je o značaju medijov za turisti­čku promociju Hrvatske u ze­mlji i inozemstvu tr ulasku RH u Schengensku zonu kao hrvatskom prioritetu, izvijestivši skup da će Hrvatska 1. julija 2015. ljeta podnijeti zahtjev za članstvo.

 

Ponudu Hrvatske udruge m­alih obiteljskih hotelov nazo­čnomu skupu predstavio je Davor Slamić iz hotela Borov­nik u Tisnom napomenuvši ka­ko je rič o „autentičnom hrvat­skom proizvodu, prepoznatlj­i­voj kvaliteti i nizu jedinstvenih dogadjajev naminjenih hotel­skim gostom“. Po predstavlja­nju novinarom uslijedila je tra­dicionalna „Hrvatska večera“ u sklopu ke su mali hotelijeri poslužili i promovirali hrvat­ske kulinarske specijalitete i vina.

(uredn.)

Slike