Predsjedniki narodnosnih savjetov na oprošćaju kod predsjednika Fischera

Predsjedniki i potpredsjedniki Savjetov narodnih grup su se srijedu, 18. maja ofici­jelno oprostili od saveznoga predsjednika Republike Au­strije dr. Heinza Fischera. Pri sastanku, koga je pokrenuo predsjednik Fischer, su se pominali uz ostalo o potribovanju narodnih grup na području školstva kao i o pineznom podupiranju.

Melita Šunjić glasnogovornica UNHCR: „Nosila sam stigmu izbigličkoga diteta“

„Imamo 60 milijuni izbiglic širom svita, nikada ih u povijesti nije bilo već“, rekla je dr. Melita H. Šunjić. glasn­o­govornica Visokoga kome­sa­rijata Ujedinjenih narodov za izbiglice (UNHCR) u srije­du, 11. maja u Hrvatskom centru u Beču u sklopu »Ra­­z­govora u Centru«, ki je pe­ljao glavni urednik HRVATSKIH NOVIN P. Tyran. Ova priznata novinarka rodom iz Rijeke, publicistkinja i apsolventica Instituta za publi­cistiku Bečkoga sveučilišća ka od 1993. ljeta djela u Be­ču, dala je u sklopu ra­z­go­vo­ra svoj osvrt na trenuta­čnu izbigličku krizu i predstavi­la neke UNHCR-ove aktivnosti i projekte.

U Europi se rješenja ne moru nametati veli ministar Kovač o imigrantski kvota

U Europi se ne moru nametati rješenja ka ne bi uzela u obzir nacionalne specifičnosti, rekao je 6. maja u Pragu hrvatski ministar vanjskih i europskih poslov Miro Ko­vač, govoreći o planu Euro-komisije/EK o upeljanju obvezujućih kvotov za migrante. „Ne morete nametati rje­šenja a da ne uzmete u ob­zir nacionalne specifičnosti i osjetljivost nekih pitanj“, rekao je na konferenciji za novinare sa češkim kolegom Lubomirom Zaoralekom.

Slovenci u Koruškoj se nadalje boru za dvojezične seoske tablice i putokaze

Narodni svet koroških Slo­vencev (NSKS) ne vidi smisla u dvoboju s članom Savezno­ga vijeća Dörflerom, jer su poznate njegove izjave u sve­zi sa skandalom HYPO BANKE ali i idejom, da se raspusti Savezno vijeće (Bundesrat). NSKS u izjavi popravlja neke Dörflerove izjave, u ki uz os­talo tvrdi da su ispunjena sva obećanja iz MEMORANDUMA od aprila 2011. i da su po­stavljeni takaj i svi dvojezični putokazi. S takovimi izja­vami Dörfler samo potvrdjuje, da ne pozna činjenice. Sli­ka zgora kaže, da na jednom putokazu manjkaju 4 slo­ven­ske oznake. Dukumentirano je ukupno 30 manjkajućih putokazov.

Nova tragedija na Sredozemnom morju

Na Sredozemnom morju je p­onovo došlo do izbigličke ka­tastrofe. Prema podatkom UN-a, pred libijskom obalom se je prevrnuo brod na kom je bilo oko 700 osob. Prema dosadašnjim procjenam se je u Sredozemlju u toku ovoga ljeta utopilo 900 osob. Pro­šlo ljeto je zabilježeno da se u Sredozemnom morju utopilo 3.500 ljudi. Misiju »Ma­re Nostrum« je zaminila misija Europske unije pod nazivom »Triton«.

Ćedu nas opet razdvajati granične ograde?

Austrijsko Ministarstvo unutarnjih poslov med Šenkutom (Heiligenbrunn) i Šerešlakom (Moschendorf) kani graditi plot na granici. Polag informacijov iz općinskoga ureda Šerešlake je granični plot predvidjen na južnoj strani op­ćinskoga hatara Šerešlake, tako da ne bi graničio na Petrovo Selo, ko istočno i sjeverno graniči na Šerešlaku.