Hrvatski Savjet za narodnu grupu pedlaže dodiljenje subvencijov od — 1.110.600 €

Hrvatski Savjet za narodnu grupu se je pandiljak, 13. marca sastao u Željeznu. Pri prvoj sjednici tekućega ljeta su člani zaključili predlog za podiljenje subvencijov, ke dodiljuje Savezno kance­larstvo. Lani kako jur u za­d­nji ljeti je ovo podupiranje za hrvatsku narodnu grupu iznašalo ukupno 1,1 milijun €.

ŽELJEZNO — Pri sjednici hrvatskoga Savjeta za narodnu grupu su odibrali novoga pred­sjednika. Polag dogovorenoga rotacijskoga prinicipa je Martin Ivančić od Hrvatskoga kul­turnoga i dokumentarnoga cen­tra preuzeo predsjedničtvo od Lea Radakovića od Djelatne zajednice hrvatskih komunalnih političarov (ÖVP). Stanko Horvat od Hrvatskoga kulturnoga društva je odibran za pot­predsjednika Savjeta.

Sud EU odlučio: Poslodavac more zabraniti rubac, samo ako zabrani i križ i druge simbole

Otkaz je utemeljen ako u fir­mi, tvrtki postoji pravilnik o zabrani vidljivih nošenjev sim­bolov, odlučio je sud. Po­­du­zeće more zabraniti nošenje islamskoga rupca, no samo ako istodobno zabrani i sva druga vjerska, filozofska i politička obilježja.

LUXEMBURG — Poslodav­ci internimi propisi djelačem moru zabraniti nošenje islamskoga rupca, marame, no sa­mo ako istodobno zabranu i sva druga vjerska, filozofska i politička obilježja, kako je, na primjeri, križ. Samo u tom slu­čaju zabrana nošenja islamsk­o­ga rupca ne bi bila diskrimini­rajuća. S druge strane, ako ta­kovi propisi ne postoju, a neki klijent poduzeća prigovori da ne želji suradjivati s osobom ka nosi rubac, poslodavac ne smi na osnovi toga prigovora zabraniti djelačici pokrivalo za glavu ili ju otpustiti odbije li skinuti rubac.

Emmerich Gärtner-Horváth odibran za novo­ga predsjednika narodnosnoga Savjeta Romov

Emmerich Gärtner-Horváth je odibran za novoga predsje­d­nika Savjeta za romsku narodnu grupu. On je kao zamjenik jur lani po smrti Rudija Sarközija provizorno peljao Savjet. Pri sjednici Savjeta Romov četvrtak, 2. marca su člani oficijelno odibrali Emmericha Gärtnera-Horvátha za predsjednika. U toj funkciji će ostati četira ljeta dugo.

I ovo ljeto opet: sjednica Savjeta za narodnu grupu gradišćanskih Hrvatov 13. III. 2017.

Piše Matthias Wagner, član
Savjeta za narodnu grupu gradišćanskih Hrvatov

6. februara o. lj. je bio konac roka Saveznoga kancelar­st­va za molbe za subvencije iz lonca/sredstav za narodne grupe. Savjet za narodnu gr­u­pu gradišćanskih Hrvatov se nekad cijelo ljeto ne sastaje (što je škoda, jer bi imali do­sta za koordinirati i se dogo­voriti), ali jedna sjednica je fiksna: Ona, na koj se za­klju­čuje predlog za podiljenje subvencijov i se „odibiraju“ novi predsjednik i potpred­sjednik Savjeta. Pandiljak, 13. III. je opet tako daleko.

Srpski referendumski karavan u Beču — protiv Črne Gore i NATO-a

U Črnoj Gori se triba odr­ža­ti referendum o članstvu te države u Nato, ocijenjeno je na „referendumskom ruče­nju“ u Beču, ki je organizi­ra­la Inicijativa za neutralnu i socijalnu Austriju. Po obila­sku zemalj bivše Jugoslavije „Referendumski karavan“ je stigao u Beč kade su njegovi člani razgovarali s Davidom Stockingerom iz Inicijative za neutralnu i socijal­nu Austriju i predsjednikom Spö u Schwechatu (EuroExit!), Wilhelmom Langtha­lerom iz Euroegzit-komiteta, Georgom Beckerom, kao I. predsjednikom Srpsko-au­strijskoga pokreta solidarno­sti (Serb.-österr. Solidari­täts­bewegung [= trockisti]). St­o­ckinger je članom „Referendumskoga karavana“ predao otvoreno pismo i podvukao da se Austrija drži svoje ne­utralnosti i u vrime sve većih pritiskov kako iz Nato, ta­ko i EU ka podliže neoliberalnomu svitskomu poretku.

Hrvatski premijer Plenković primio biškupa Živkovića i zahvalio na očuvanju identiteta

Hrvatski premijer Andrej Plenković primio je u četvrtak, 16. februara mons. Egidija Živkovića, željezanskoga biškupa komu je, kao i gradišćanskim Hrvatom, zahvalio za očuvanje kulturnoga i jezičnoga identiteta jur već skoro petsto ljet, ne samo u Austriji nego i u Slovačkoj i Madjar­skoj, uvelike zahvaljujući djelovanju Katoličanske crikve, priopćeno je iz hrvatske vlade. Živkovića pratio je franjevac i farnik u Filežu fra Božidar Blažević.