Znameniti farniki u Novom Selu i iz Novoga Sela rodjeni

U okviru ove serije predavanji u vezi s »450 ljet Hrvati u Novom Selu« farnik u Pajngrtu i Rasporku mag Ivan (Jonči) Karall je obdjelao temu »Hrvatski farniki i redovniki iz Novoga Sela i njeva vjersko književna djela« vezano uz izložbu tiskanic s ovom tematikom. U referatu se je bavio farniki, barem poznatijimi, ki su u Novom Selu vršili pastoralnu službu, ili su bili rodjeni u Novom Selu i se postavili u službu Boga, Crikve i naroda. Zbog valjajućih korona mjer i zaključanja ovo predavanje na svetak 8. decembra je bilo virtualni i popraćeno s prigodnom izložbom knjig vezanih uz zgornju temu — izriznice Ivana Karalla. Predavanje se more gledati i slušati na YOUTUBE-kanalu 450 ljet Hrvati u Novom Selu.

Tagovi: 

»METRON« i »MINIMETRON« za 2020. ljeto

Kulturna nagrada »METRON« za 2020. ljeto posmrtno dr. Josipu Seršiću

Sedmeročlani žiri za dodjelu kulturne nagrade »METRON« Hrvatskoga centra u Beču se je sastao i u svojoj sjednici četvrtak, 11. marca o. lj. jednoglasno zaključio da će ovu nagradu za ljeto 2020. posmrtno dodiliti dr. Josipu Seršiću. Liječnik, povjesničar, jezikoslovac, dopisnik i savjetnik dr. Josip Seršić je za najveći dio svojih prijateljev i poznancev naglo i neočekivano umro na Štefanju 2020. ljeta.

Tagovi: 

Generalna sjednica HKD-a u Filežu

Nedilju, 18. oktobra je Hrvatsko kulturno društvo održalo svoju redovitu generalnu sjedni­cu u krčmi Divoš-Karall u Filežu. Na sjednici bez odibiranja je išlo med drugim za novu situaciju po povišenju subvencijov kot i ulogu savjeta kot zastupničtvo cijele narodne grupe.

FILEŽ — Generalna sjednica Hkd-a je bila podiljena u dva dijele. U dvi otpodne je bila prezentacija najnovijega produkta Hkd-a, knjige i CD-a »Mona & Liza«. Tekst je napisala Do­roteja Zeichmann a Franjo Kröpfl je načinio ilustraciju.

Tajnik Hkd-a Jandre Palatin je pred­stavio nazočnu autoricu ka se je onda sama zahvalila da je mogla skupno s Hkd-om izdati ovu dvojezičnu knjigu za dicu i odrašćene. (Recenzija slijedi u dojdu­ćem broju HN).

Tagovi: 

Ljetna izložba u galeriji umjetnosti i rukotvorin Trudice Domnanović

VELIKI BORIŠTOF (do 4. septembra) — Ljetna izložba u galeriji umjetnosti i rukotvorin Trudice Domnanović s djeli članov umjetničke zajednice KG Gradišće, ka je utemeljena 2004. ljeta (* Ilse Lichtenberger * Elke Mischling * Johannes Ram­sauer * Pierre Schrammel * Hans Wetzelsdorfer *) i čiji je cilj da pr­ezentira suvrimenu umjetnost visoke kvalitete u Austriji i prik granic.

Tagovi: 

»Počasno članstvo« Hrvatskoga centra Tomi Krojeru u znaku zahvalnosti i jubileja

Kuratorij Hrvatskoga cent­ra, u kom su zastupana različna društva pod ovim krovom, je jednoglasno odlučio, da će Tomi Krojeru povodom ovoga njegovoga ju­bileja 70. rodjendana, i povodom nekoliko još zbočnih jubilejov i kao znak zahvale priznanja a uza to i u ufanju na daljnji njegov angažman za svoje u Beču, dodiliti »Počasno čla­n­stvo Hrvatskoga centra«. To je uz povelju, zahvalnicu vezano i za skulpturu iz umje­t­ničke djelaonice keramičarke Anice Košćan i kaže različne motive iz naše tradici­onalne hrvatske kulture.

Tagovi: