Prošli vikend je HKSS i općina Devinsko Novo Selo pozvalo na jubilarni dvodnevni festival. U okviru šarolikoga kulturnoga programa su častili organizatori zaslužne osobe, a Republika Hrvatska je predala svetačnu povelju.

Devinsko Novo Selo – Najveći hrvatski kulturni festival je ljetos počeo s tradicionalnim hrvatskim kulinarstvom u malom dvoru F-centra na Istrijskoj 6. Uz ponude iz četirih hrvatskih sel u Slovačkoj su isto tako i Hrvati iz Medjimurja nudili svoje špecijalitete.

Uz kolače i pecivo su mladi iz Devinskoga Novoga Sela nudili fržonovu supu s rizanci, mjesni lovci su pekli ribe a Ignac „Hugo” Černaj iz Hrvatskoga Groba je nudio svoje vino. Dodatno je postojao i krčmarski štand sa hrvatskimi špecijaliteti kot na primjer pljeskavicom, giricami ili lignjami.

Na maloj pozornici su se predstavile kratkimi programi grupe ke su onda kašnje nastupile pri kulturnom programu na velikoj pozornici. I ovde je kroz program peljala Marija Hany, ka je i potpredsjednica Hrvatskoga kulturnoga saveza u Slovačkoj (HKSS).

U pol šestoj je s festivalskom fanfarom počeo kulturni program, ki je bio posvećen grupam iz inozemstva. Kot pozdrav je TS Misija iz Pečuha sa solistom Markom Križanovićem predstavio jačku posebno priredjenu za ov festival.

U okviru svojega pozdrava je hrvatski veleposlanik u Slovačkoj Aleksandar Heina predao organizatorom bogato ukrašenu povelju Republike Hrvatske kot znak priznanja za ovo dugoljetno djelovanje na kulturnom području.

Kot prvi u predvidjenom programu su predstavili HKD Gradišće iz Petrovoga Sela Bunjevačke plesove. Iz Morave je došao folklorni sastav Pálava ki je pokazao hrvatske tance iz te regije.

Slovački folklor je predstavila seoska dičja grupa Kobylka. Ov ansambl djeluje jur isto skoro 35 ljet. Oni su pokazali Liptovský čardáš i Ples iz Terchove.

Medjimurje hrvatski zastupnik na festivalu

Ljetošnji kulturni program je imao medjimursko težišće. Dva sastavi iz ove regije su nastupili jačući, tancajući i svirajući. Kot prvi je to bio ženski zbor kulturno umjetničke udruge Veseli Medjimurci iz Čakovca. Peljač jačkaric je Tibor Bün, ki ali nije bio nazoči. Isto tako su falile i četire članice zbora.

Drugi sastav iz Medjumurja je bio KUD općine Selnica. Voditelj folklorne sekcije je Nikola Kotur a tamburaše pelja Damir Markuš. Kulturni program na subotu su zatvorili Petrovišćani s Bošnjačkim plesom.

Slijedila je tančena zabav s grupom Delivery, ka je oficijelno završila oko deseti zvečera.

Nedilja je počela sa svetom mašom u jedinaesti ku je služio mjesni farnik Andrej Kalamen. Muzički su sv. mašu oblikovali Nikoleta Hruškova s jačkari hrvatskoga društva pod pelja- njem Ote Gregora. Samo kratak dio su oblikovali tamburaši iz Pečuha, kot i sastavi iz Medjimurja. Ovi gosti su se po sv. maši predstavili s kratkim programom pred crikvom.

Dojduća javna točka festivala je bila povorka po starom dijelu Devinskoga Novoga Sela. Početak je bio kod sidišća načelnika kod Vile Košćal. Obitelj Balaž je Na Grbi priredila obiljnu štaciju za sve sudionike sa slanim i slatkim pecivom i pićem.

U F-Centru je počeo kulturni program u peti otpodne s himnom Pozdravljen budi Horvat. Seoski hrvatski zbor Rosica je nastupio uz pratnju tamburaškoga sastava Čripa. Ovde nije smio faliti hit Mi smo stara kumpanija.

Čašćenje dio kulturnoga programa

Slijedio je oficijelni dio festivala, pokidob nije bilo otvaranja u Muzeju hrvatske kulture kot je to bila puna ljeta navada. Načelnik Darius Krajčir je zajedno s predsjednikom HKSS-a Radom Jankovićem častio zaslužne ljude za organiziranje festivala. Brojni od njih već nisu živi, tako da su potomci primili povelje. U ime ovih se je zahvalio Miro Encinger za uručeno priznanje.

Po ovom opširnom čestitanju, med drugim je načelnik čestitao i svojoj majki za dugoljetno djelovanje, su nastavili kulturni program. Gosti iz Medjimurja su predstavili opširan tančeni i pjevački blok. Sada su slijedili već samo domaći sastavi.

To kolo je otvorila Miniljuljanka i nastavila Ljuljanka. Med ovimi tančenimi nastupi je Tamburaški orkestar Konjic nastupio jako lipim zvukom.

Po ovom tančenom bloku su slijedili nastupi klapov Ravnica i Rožica ki su nastupili odvojeno ali i zajedno i uz pratnju Konjica. To su bile med drugim jačke Vilo moja i Konoba moja.

Slijedila je Chorvatanka iz Hrvatskoga Groba, a za njimi dičji sastav iz Devinskoga Novoga Sela Grbarčieta. Oni su pokazali novoselske jačke.

Muško jačkarno društvo iz Jandrofa je med drugim predstavilo jačku Stari gacin a Črip je u svojem skraćenom bloku svirao med drugim Od dvora do dvora.

Kulturni program su završili Grbarčieta s Kolom iz Zadra.

U nastavku je slijedila zabav s Čunovskimi bećari. Po njevom završetku je Rašćo Šinković stegnuo gajde i u povezajućem hodniku med dvori svirao neke novoselske melodije.

Basbaritenori jur petak i delegacija iz Hrvatske

Jur petak se je F-centar pretvorio u koncertnu dvoranu. Basbaritenori su nasred dvora postavili pozornicu i su začarali svojimi glasi brojnu publiku. Kih 400 gostov je došlo na ovu priredbu ku organizira općina Devinsko Novo Selo kot uvod u Festival hrvatske kulture.

Na ovom su ljetos bili na gosti i zastupniki iz Vukovara, Zadra i Omišlja. S ovimi je med drugim poiskao osnovnu školu i čuvarnicu. Gosti su bili presenećeni od dobre infrastrukture obnovljenih obrazovnih institucijov. U okviru ovih pohodov su se dogovarali i o boljoj suradnji na području učnje hrvatskoga jezika, ka u Devinskoj nije dio školskoga sustava.

KK

Kategorije