Po prvi put Zemlja Gradišće je dodilila »Gradišćansku nagradu na narodnu kulturu«. Glavnom nagradom je odlikovan tradicionalni muzički sastav Buchgrabler. Nagrada, ku je osnovao a pak i dodilio sām zemaljski poglavar Hans  Niessl, je skulptura u obliku guske, to je tipične gradišćanske ptice odnosno domaće životinje — ka na Martinju postaje najvažnija.
RAJNOF — U Liszt-centru u sridnjogradišćanskom Rajnofu su nedavno dodilili »Gradišćansku nagradu na narodnu kulturu«. Ovu nagradu je pokrenuo zem. pogl. Hans Niessl a od sada početo neka se dodili svako ljeto. Dotirana je s 3000 E a dvi podupirajuće nagrade s po 1.500 E.

U stručnom žiriju su uz etnologa Seppa Gmasza zastupani još Gabriela Novak-Karall, Michael Weese od Zemaljskoga muzeja, Heidemarie Hotwagner (aktivna u obrazovanju odraslih) i Wolfgang Millendorfer (urednik tajednika bvz). Potencijalni dobitniki ove nagrade dohadjaju za sva područja narodne kulture i takozvane „svakidanje kulture kako su to na primjer stari zanati, jiliši, gajenje starih sortov sadja i povrća (zelenja), ljekovitih biljkov, tradicija usmene predaje (povidajke, bajke), narodne nošnje, narodni običaji, muzika i puno drugo na području narodne umjetnosti — a bez narodne kulture narodnosti i vjerskih zajednic narodna kultura Gradišća ne bi bila potpuna.
Glavnom nagradom je odlikovan muzički sekstet Buchgrabler. To su: Karl Kanić, Ludwig Treuer, Sepp Gmasz, Alois Loidl, Ewald Ivančić i Štefan Jakšić. Buchgrableri postoji jur 20 ljet dugo i su autentični i simpatični ambasadori Gradišća. Podupirajućom nagradom su odlikovani istraživač dijalekta Hans Hartwig Piff i Johannes Reiss, peljač Autrijskoga židovskoga muzeja.   (uredn.)

Kategorije