»Šport — nova religija?« je naslov upravo objavljene knjige duhovnika mr. Željka Odobašića a ujedno i pitanje a ujedno daje i odgovor: ne!

Ovo je knjiga kom je autor branio svoje (prošireno) diplomsko djelo kim je dostao  magistarsku titulu na Teološkom fakultetu Bečkoga sveučilišća. Odobašić portretira različne već ili manje poznate športaše i njev odnos vjeri.

Prezentacija knjige je bila petak, 16. novembra u farskom škadnju u Trajštofu, kade je Odobašić domaćin, a pozivu je slijedilo mnoštvo ljudi na čelu sa časnimi gosti, zem. pogl. Hansom Niesslom, dijecezanskim biškupom dr. Egidijem Živkovićem, predsjednikom Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću ddr. Stankom Horvatom i predsjednikom Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga centra Martinom Ivančićem.

Hkdc je izdalo ovu knjigu na nimškom jeziku sa sažetki na hrvatskom jeziku.

Uredu portretiranih su uz ostale: dugoljetni nogometni trener Pave Gludovac iz Celindofa, nogometaš Andreas Ivančić iz Pajngrta, biciklist Michael Knopf iz Celindofa i svitska prvakinja u kikboksu Nicole Trimmel iz Uzlopa. U vrlo opaženom i nadahnutom govoru, dijelom i pun humora sveuč. prof. Leopold Neuhold je prispodobio vjeru sa športom i je kritički spomenuo, da bi danas moglo biti, da šport stupi namjesto vjere i da se šport tu i tamo gleda kao nadomjestak religiji“.

Cilj je bio Odobašiću da kaže paralele med vjerom i športom. Konkretni primjeri neka dokumentiraju, da moderan človik i športaš more biti religiozan. Knjiga je pisana po nimšku i nudi po svakom razgovoru analizu i na hrvatskom jeziku. Publikaciju su financirali pomoću saveznih podupiranj za narodne grupe. Knjiga stoji 10 E i je izašla u nakladi od 500 kusićev.         (uredn.)